Jesteś tutaj

Badania laboratoryjne - cennik


CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
-2018-

 
HEMATOLOGIA
OB 4 zł
Morfologia 5 zł
Morfologia z różnicowaniem krwinek białych 7 zł
Retikulocyty 10 zł
Rozmaz krwi obwodowej 5 zł
Schistocyty w rozmazie krwi obwodowej 4 zł
Płytki krwi – met. mikroskopowa (komora) 5 zł
Płytki krwi – met. mikroskopowa (rozmaz) 4 zł
Płytki krwi (cytrynian sodu) 5 zł
Barwienie preparatu mikroskopowego 3 zł
 
KOAGUOLOGIA
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) 6 zł
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) + współczynnik aPTT 6 zł
Test korekcji aPTT 15 zł
Czas protrombinowy (+INR) 6 zł
Czas trombinowy 6zł
Fibrynogen 6 zł
D-dimery 20 zł
Antytrombina (aktywność) 15 zł
Antykoagulant tocznia 50 zł
 
IMMUNOHEMATOLOGIA
Grupa krwi 40 zł
Próba zgodności (dla dwóch dawców) 50 zł
Próba zgodności (każdy dodatkowy dawca) 10 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 10 zł
Pośredni test antyglobulinowy (PTA-LISS) 20 zł
Pośredni test antyglobulinowy (PTA-PEG) 15 zł
Miano izohemaglutynin anty-A 80 zł
Miano izohemaglutynin anty-B 80 zł
 
ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu 5 zł
pH moczu 3 zł
Osmolalność moczu 10 zł
Test na obecność krwi utajonej w kale 15 zł
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (glukoza, białko, mleczany, chlorki, albumina, cytoza - metoda mikroskopowa, cytoza z różnicowaniem krwinek) 35 zł
 
BIOCHEMIA KLINICZNA
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) 4 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 4 zł
Fosfataza zasadowa (ALP) 6 zł
Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) 5 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 4 zł
α-amylaza 6 zł
Lipaza 10 zł
Bilirubina całkowita 4 zł
Bilirubina bezpośrednia 8 zł
Białko całkowite 4 zł
Kwas moczowy 4 zł
Mocznik (azot mocznika) 4 zł
Kreatynina (+eGFR, estymacja GFR w oparciu o wzór MDRD) 4 zł
Klirens kreatyniny 8 zł
Glukoza 4 zł
Hemoglobina glikowana (HbA1c) 25 zł
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) 8 zł
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG), kobiety w ciąży 12 zł
Cholesterol 4 zł
Cholesterol HDL 7 zł
Cholesterol LDL 13 zł
Trójglicerydy 4 zł
Profil lipidowy (cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, cholesterol nie-HDL) 28 zł
Elektrolity (Na, K) 5 zł
Chlorki 10 zł
Fosforany nieorganiczne 4 zł
Magnez 4 zł
Żelazo 6 zł
Wapń zjonizowany 4 zł
Wapń całkowity 4 zł
Wapń skorygowany (Ca całk., albumina) 19 zł
Klirens wapnia 8 zł
Gazometria z oksymetrią krwi włośniczkowej 24 zł
Parametry krytyczne w krwi tętniczej (gazometria, oksymetria, elektrolity, metabolity) 38 zł
Gazometria krwi żylnej 15 zł
Osmolalność surowicy wyliczona (Na, mocznik, glukoza) 13 zł
Osmolalność surowicy mierzona 10 zł
Luka osmotyczna (osmolalność surowicy mierzona + wyliczona) 20 zł
 
BIOCHEMIA - mocz/DZM
α-amylaza (mocz) 6 zł
Mocznik (azot mocznika) DZM 4 zł
Kreatynina (mocz, DZM) 4 zł
Białko całkowite (mocz, DZM) 8 zł
Albumina (mocz, DZM) 15 zł
Współczynnik białko/kreatynina (mocz) 17 zł
Współczynnik albumina/kreatynina (mocz) 19 zł
Elektrolity – Na, K (DZM) 13 zł
Glukoza (mocz, DZM) 4 zł
Fosforany nieorganiczne (DZM) 5 zł
Wapń całkowity (DZM) 4 zł
 
BIOCHEMIA – płyny z jam ciała
Różnicowanie płynów (wysięk/przesięk – białko/LDH) 16 zł
Glukoza 4 zł
α-amylaza 6 zł
Bilirubina 4 zł
Trójglicerydy 4 zł
 
BIAŁKA
Immunoglobulina G (Ig G) 20 zł
Immunoglobulina A (Ig A) 35 zł
Immunoglobulina M (Ig M) 35 zł
Białko C-reaktywne (hsCRP) 16 zł
Prealbumina 30 zł
Albumina 15 zł
Haptoglobina 35 zł
β-2 mikroglobulina 20 zł
Wolne łańcuchy lekkie immunoglobulin (kappa - κ, lambda - λ, wskaźnik κ/λ) 120 zł
Transferyna (Tf) 25 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) 30 zł
Biochemiczne wskaźniki gospodarki żelazem (żelazo, Tf, wysycenie Tf żelazem, ferrytyna, sTfR, sTfR/log Ferrytyny) 75 zł
Elektroforeza białek surowicy 11 zł
Białko monoklonalne (surowica) 75 zł
Białko monoklonalne (mocz) 120 zł
Białko Bence-Jonesa (DZM) 120 zł
Krioglobuliny 10 zł
Identyfikacja immunologiczna krioglobulin 80 zł
ß2 – transferyna w wydzielinie z nosa lub ucha 500 zł
 
IMMUNOCHEMIA
Alfafetoproteina (AFP) 25 zł
Gonadotropina kosmówkowa beta (ß-hCG) 25 zł
Antygen karcynoembrionalny (CEA) 25 zł
Antygen nowotworowy CA 19.9 25 zł
Antygen nowotworowy CA 15.3 30 zł
Antygen nowotworowy CA 125 25 zł
HE4 (białko komórek nabłonkowych najądrza 4) 50 zł
Algorytm ROMA 75 zł
Inhibina B 140 zł
Antygen nowotworowy CYFRA 21-1 25 zł
Specyficzny antygen prostaty (PSA total) 15 zł
Wskaźnik wolny/całkowity specyficzny antygen prostaty (PSA free/total) 30 zł
Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC) 25 zł
Tyreoglobulina 12 zł
p/ciała przeciw tyreoglobulinie 12 zł
p/ciała przeciw receptorowi TSH (TRAb) 50 zł
Kalcytonina 40 zł
Wolna trijodotyronina (fT3) 15 zł
Wolna tyroksyna (fT4) 15 zł
Hormon tyreotropowy (TSH) 13 zł
Hormon folikulotropowy (FSH) 20 zł
Hormon luteinizujący (LH) 25 zł
Prolaktyna (PRL) 20 zł
Makroprolaktyna 40 zł
Progesteron 25 zł
Estradiol 25 zł
Testosteron 25 zł
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) 30 zł
Parathormon (PTH) 20 zł
PTH śródoperacyjny 70 zł
Kortyzol 20 zł
Kortyzol (DZM) 25 zł
Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-SO4) 35 zł
Erytropoetyna 40 zł
17-OH Progesteron 25 zł
Androstendion 35 zł
Hormon wzrostu (GH) 35 zł
Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) 55 zł
Insulina 25 zł
Peptyd C 50 zł
Antygen HBs 12 zł
Test potwierdzenia antygenu HBs 90 zł
p/ciała anty HBs 20 zł
p/ciała anty HBc (całkowite) 20 zł
p/ciała anty HBc IgM 20 zł
Antygen HBe 20 zł
p/ciała anty-HBe 20 zł
p/ciała anty-HCV (3-gen) 20 zł
p/ciała przeciw Treponema Pallidum (p/ciała anty-TP) 10 zł
Cytomegalowirus – p/ciała klasy IgM (CMV-IgM) 25 zł
Cytomegalowirus – p/ciała klasy IgG (CMV-IgG) 20 zł
Wirus Epsteina-Barr – p/ciała klasy IgM (EBV-IgM) 25 zł
Wirus Epsteina-Barr – p/ciała klasy IgG (EBV-IgG) 25 zł
Toxoplasma – p/ciała klasy IgM (Toxo-IgM) 20 zł
Toxoplasma – p/ciała klasy IgG (Toxo-IgG) 20 zł
Troponina I 20 zł
N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) 55 zł
Kinaza kreatynowa - izoenzym B (CK-MB) 20 zł
Lipokaina neutrofilowa związana z żelatynazą (NGAL) 50 zł
Ferrytyna 20 zł
Kwas foliowy 25 zł
Witamina B12 25 zł
Prokalcytonina 50 zł
Cyklosporyna 60 zł
Takrolimus 80 zł
Sirolimus 120 zł
5-Fluorouracyl 140 zł
 
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością