Jesteś tutaj

Co i jak leczymyRak piersi
najczęstszy nowotwór u kobiet. Do istotnych czynników ryzyka należy zaliczyć: wiek (kobiety powyżej 50 roku życia), mutacje genetyczne (BRCA1, BRCA2), hormonalna terapia zastępcza, obciążenie rodzinne, późne wystąpienie menopauzy, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Żaden z tych czynników bezwzględnie nie wywołuje raka piersi, ale należy unikać tych na które można mieć wpływ, tj. otyłość, cukrzyca, nadużywanie terapii hormonalnej... (czytaj więcej)


Human head - Frontal view — Zdjęcie stockowe
Nowotwory regionu głowy i szyi
nowotwory rozwijają się w różnych strukturach anatomicznych tego obszaru (jama nosowa, szczęka, różne piętra gardła, krtań, zatoki, przewód słuchowy, ślinianki, tarczyca). Najczęstszym nowotworem jest rak płaskonabłonkowy o różnym stopniu zróżnicowania. Rozwija się głównie miejscowo, ale w miarę zaawansowania tworzy przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych szyi. Przyczyny powstania tych nowotworów, podobnie jak pozostałych są nieznane. Ale do ich powstania może przyczynić się długotrwałe i nadmierne palenie papierosów i alkohol... (czytaj więcej)
 


Rak przełyku
rzadki nowotwór, najczęściej rak płaskonabłonkowy, częściej występuje u mężczyzn, głównie po 40 roku życia. Czynnikami predysponującymi są długotrwałe palenie tytoniu, przewlekłe stany zapalne błony śluzowej przełyku... (czytaj więcej)

Rak jelita grubego
rak gruczołowy, zajmuje drugie miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe, głównie u chorych w starszym wieku. Do czynników usposabiających należy zaliczyć: przewlekłe choroby zapalne jelita grubego, palenie tytoniu, nieprawidłową dietę... (czytaj więcej)

 


 


Rak żołądka
należy do często występujących nowotworów. Jego powstaniu sprzyja nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu, przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka (infekcja Helicobacter pylori). Najczęstszym typem histopatologicznym jest rak gruczołowy... (czytaj więcej)

 


 

 


Rak wątroby
pierwotny nowotwór wątroby (najczęściej u mężczyzn) występuje znacznie rzadziej niż przerzuty nowotworowe w tym narządzie. Do czynników sprzyjających zalicza się: marskość wątroby, zakażenie wirusami zapalenie wątroby, alkohol... (czytaj więcej)

 

 


 


Rak trzustki
rak gruczołowy jest rzadkim nowotworem. Głównym czynnikiem usposabiającym są przewlekłe stany zapalne trzustki... (czytaj więcej)


 

  


Thyroid gland in the human body — Grafika wektorowa
Rak tarczycy
najczęstszym nowotworem jest rak brodawkowaty, który występuje rzadko, najczęściej u kobiet. Na jego ujawnienie może wpływać wcześniejsze narażenie na promieniowanie jonizujące, nieprawidłowa ilość jodu w diecie, uwarunkowania genetyczne (występowanie zespołów zaburzeń genetycznych). Rdzeniasty rak tarczycy może być uwarunkowany genetycznie i w części przypadków dziedziczny... (czytaj więcej)

 Human lungs and trachea — Zdjęcie stockoweRak płuca
jeden z najczęstszym nowotworów, głównie po 40 roku życia, częściej występuje u mężczyzn. Rak płuca występuje w postaci drobnokomórkowej lub niedrobnokomórkowej. Przebieg obu typów jest klinicznie różny. Pierwszy z nich ma gorsze rokowanie. Na powstanie raka płuca ma istotny wpływ długotrwałe palenie tytoniu oraz narażenie zawodowe na azbest, radon, chrom, nikiel, węglowodory aromatyczne i związki arsenu... (czytaj więcej)
 

 


Male human head with skull and brain in ghost effect, side view. — Zdjęcie stockoweGuzy mózgu (ośrodkowego układu nerwowego)
nowotwory stanowią zróżnicowaną grupę rozwijających się częściej u dzieci niż u dorosłych. Najczęściej zlokalizowane są w obrębie struktur mózgowia. Większość pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego to glejaki i oponiaki. W mózgu rozwijają się również przerzuty (pojedyncze lub mnogie) nowotworów zlokalizowanych w różnych narządach (np. pierś, płuco). Typ histopatologiczny ma istotne znaczenie terapeutyczne i rokownicze... (czytaj więcej)

 


Rak szyjki macicy
rak płaskonabłonkowy jest jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych kobiet, najczęściej pomiędzy 40 i 50 rokiem życia. Czynnikami usposabiającymi są: zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), wczesne rozpoczęcie życia płciowego, duża liczba partnerów seksualnych, liczne ciąże i porody... (czytaj więcej)

Rak trzonu macicy
najczęstszym jest rak endometrialny występujący z reguły między 55 i 70 rokiem życia. Czynnikami sprzyjającymi są: wczesna miesiączka, późna menopauza, niepłodność, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca występująca samodzielnie lub w kombinacji... (czytaj więcej)


 


Rak jajnika
rak jajnika może ujawnić się w każdym wieku, częściej powyżej 40 roku życia... (czytaj więcej)


 

 

 


Male reproductive system — Zdjęcie stockowe
Rak jądra
nowotwory złośliwe jądra występują rzadko, głównie u młodych mężczyzn między 20 i 40 rokiem życia. Najczęściej występują nasieniaki, rzadziej rak zarodkowy, kosmówczak, potworniak lub postaci mieszane... (czytaj więcej)

  


Prostate cancer — Zdjęcie stockowe
Rak gruczołu krokowego (prostaty)
rak gruczołowy jest coraz częstszym nowotworem złośliwym, najczęściej w wieku powyżej 65 roku życia. Powyżej 50 roku życia zaleca się regularne badania poziomu PSA (raz w roku). Poziom powyżej 4 mg/ml jest sygnałem wskazującym na celowość szczegółowego badania obrazowego (TK, NMR)... (czytaj więcej)


 


Male URINARY TRACT anatomy illustration on white — Zdjęcie stockoweRak nerki
rzadki nowotwór (częściej występuje u mężczyzn) o typie raka jasnokomórkowego... (czytaj więcej)

Rak pęcherza moczowego
rak występuje najczęściej pomiędzy 50 i 80 rokiem życia, częściej u mężczyzn. Do czynników usposabiających należy zaliczyć długotrwałe palenie tytoniu oraz narażenie zawodowe (praca w przemyśle barwnikowym, skórzanym, chemicznym)... (czytaj więcej)


 


Skin cancer — Zdjęcie stockowe
Czerniak
jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z tkanki barwnikotwórczej zlokalizowanej w obrębie skóry, gałki ocznej oraz błony śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych, jelit i odbytnicy. Zachorowalność nie jest ograniczona wiekowo i ma tendencję wzrostową... (czytaj więcej) Rak skóry

rak skóry pojawia się najczęściej w miejscach eksponowanych na działanie promieniowania słonecznego. Oprócz promieniowania ultrafioletowego, do powstania raków skóry przyczyniają się: niektóre środki chemiczne, wirus HPV oraz zaburzenia genetyczne. Rak podstawnokomórkowy rozwija się miejscowo i nie daje przerzutów w odróżnieniu od raka płaskonabłonkowego... (czytaj więcej)

 


Lymphatic System — Grafika wektorowaZiarnica złośliwa 
jest typem chłoniaka ziarniczego (choroba Hodkina), najczęściej ogranicza się do węzłów chłonnych. Występuje rzadko. Mężczyźni chorują częściej niż kobiety. Obserwujemy dwa szczyty zachorowalności, pierwszy około 25 roku życia, drugi po 50 roku życia... (czytaj więcej)

Chłoniaki
różnorodną grupę pod względem histologicznym i immunohistochemicznym stanowią chłoniaki nieziarnicze. Częściej chorują mężczyźni. Określana jest jako systemowa choroba nowotworowa, ponieważ oprócz układu chłonnego mogą występować w obrębie skóry, ośrodkowego układu nerwowego lub przewodu pokarmowego... (czytaj więcej)

 


Anatomy illustration of man with half skeleton and half muscular — Zdjęcie stockowe
Mięsaki tkanek miękkich
stanowią dużą, różnorodną pod względem histologicznym grupę nowotworów wywodzących się z różnych tkanek nienabłonkowych (tkanka miąższowa, łączna, chrzęstna, kostna, mezenchymalna). Charakteryzuje się różnym, nierzadko szybkim tempem wzrostu... (czytaj więcej)