Jesteś tutaj

Informacja dla osób głuchych i głuchoniemych


 
INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH I GŁUCHONIEMYCH 
                   
 
Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach informuje o dostępnych środkach wspierających komunikowanie się:
  • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pacjent.onkologia@io.gliwice.pl
  •  fax pod numer telefonu (32) 278-94-12,
  • SMS pod nr 795-557-422,
  • za pomocą skrzynki podawczej na elektronicznej platformie e-PUAP,
  • listownie na adres Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice.
 
Osobom głuchym i głuchoniemym przysługuje prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej
lub z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego współpracującego z Centrum Onkologii
w Gliwicach.   
 
Prosimy osoby uprawnione o zgłaszanie zamiaru skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym Instytucie, z wyłączeniem nagłych sytuacji. W ww. zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:
- imię i nazwisko Pacjenta,
- nr PESEL,
- adres zamieszkania,
- sposób kontaktu (e-mail, nr telefonu).
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209, poz. 1243, z późn. zm.)