Jesteś tutaj

Konsultacje - cennik

Konsultacja onkologiczna 120 zł
Konsultacja endokrynologiczna 120 zł
Konsultacja internistyczna 120 zł
Konsultacja neurologiczna 120 zł
Konsultacja urologiczna 120 zł
Konsultacja p/bólowa 130 zł
Konsultacja chirurgiczna 120 zł
Konsultacja ginekologiczna 120 zł


Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością