Jesteś tutaj

Konsultacje - cennik

 
1. Konsultacja onkologiczna 120 zł
2. Konsultacja endokrynologiczna 120 zł
3. Konsultacja internistyczna 120 zł
4. Konsultacja neurologiczna 120 zł
5. Konsultacja urologiczna 120 zł
6. Konsultacja p/bólowa 130 zł
7. Konsultacja chirurgiczna 120 zł
8. Konsultacja ginekologiczna 120 zł

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością