Jesteś tutaj

Mammografia w Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w COI


Zgłoszenie się do Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Bez zapisów - nie ma wcześniejszego ustalania terminów mammografii.
Panie przyjmowane są na bieżąco
.
 
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
(dojazd z Placu Piastów autobusem KZK GOP nr 224)
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 17:30.
telefon do rejestracji: (32) 278 91 38 lub telefon komórkowy: 662 230 363 Badania wykonywane są w godzinach od 8:00 do 18:00.
 
Proszę przynieść ze sobą:
- dowód tożsamości z numerem PESEL
- zdjęcie/wynik z ostatniej mammografii, jeżeli była wykonana poza Centrum Onkologii
- w przypadku wady wzroku - okulary w celu wypełnienia ankiety rejestracyjnej 

ANKIETA (do pobrania)
Tutaj można zapoznać się z ankietą, o której wypełnienie zostanie Pani poproszona podczas rejestracji.
 

Mammografia w  Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, co oferujemy?

  • możliwość wykonania badania przy użyciu najnowszej generacji cyfrowych aparatów mammograficznych pozwalających uzyskać najwyższą jakość obrazu przy zastosowaniu bardzo niskiej dawki promieniowania,
  • opis zdjęć przez minimum dwóch lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach, specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
  • cyfrową archiwizację zdjęć wykonanych w Centrum Onkologii, co umożliwia lekarzom porównanie bieżącego obrazu z wcześniej wykonaną mammografią, dzięki czemu Panie  nie muszą przechowywać i przynosić poprzednich zdjęć,
  • komfort podczas badania, o który dbają kobiety-techniczki przeprowadzające badanie,
  • bezpłatną opiekę i dalsze niezbędne badania w Centrum Onkologii w Gliwicach, w przypadku wykrycia niepokojących zmian w obrębie piersi.

Schemat postępowania: etap  podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki

badanie mammograficzne
w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi
w Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
w Centrum Onkologii w Gliwicach

ETAP PODSTAWOWY  (wykonanie mammografii)

 
ZGŁOSZENIE SIĘ

Rejestracja na podstawie dowodu osobistego i wypełnienie ankiety

REJESTRACJA (kliknij)
ANKIETA (do pobrania) Tutaj można zapoznać się z ankietą, o której wypełnienie zostanie Pani poproszona podczas rejestracji.

BADANIE
 (przejście pod gabinety znajdujące się na parterze starego budynku)

Przygotowanie do badania:

Pani-Technik poprosi Panią o rozebranie się w przebieralni od pasa w górę.

Przebieg badania:

Zdjęcia rentgenowskie każdej piersi zostaną wykonane metodą cyfrową w dwóch projekcjach (2 x 2 zdjęcia mammograficzne). Podczas badania osoba badana pozostaje w pozycji stojącej lub siedzącej. Badana pierś zostanie uciśnięta plastikową płytą kompresyjną. Uciskowi trwającemu kilka sekund może towarzyszyć ból, który warto wytrzymać. Ucisk jest konieczny, aby uzyskać zdjęcia dobrej jakości, a tylko dobra jakość pozwoli na dokładny opis badania.

WYNIK BADANIA, ODBIÓR WYNIKU 
(w Rejestracji Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, która znajduje się na I piętrze budynku klinicznego) 

Wykonane zdjęcia są oceniane przez minimum dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej


Wynik prawidłowy ⇒ zaprosimy Panią na kolejną mammografię za dwa lata lub za rok - jeżeli takie będzie zalecenie lekarza.

    

Wynik budzący wątpliwości ⇒ zostanie Pani skierowana na bezpłatną dalszą diagnostykę, a jeśli okaże się to konieczne - na leczenie.

Ponieważ uzyskany wynik badania wymaga wykonania dodatkowych badań, personel Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej kontaktuje się telefonicznie, aby ustalić termin dalszej diagnostyki. Jeżeli zdecyduje Pani o wykonaniu dalszej diagnostyki w Centrum Onkologii w Gliwicach, ustalany jest dogodny dla Pani termin wizyty lekarskiej oraz wymaganych badań.
 
Jeżeli decyduje się Pani na wykonanie dalszych badań u innego realizatora Programu, w porozumieniu z Panią personel Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przekazuje całą dokumentację badania, w tym odpowiednie skierowania do dalszej diagnostyki lub leczenia, na Pani ręce lub bezpośrednio do ośrodka pogłębionej diagnostyki, który Pani wybrała, odnotowując informację w dokumentacji medycznej Centrum Onkologii.

 
w przypadku nieprawidłowego wyniku badania i braku możliwości skontaktowania się z osobą, która wykonała badanie mammograficzne  personel Centrum Onkologii wysyła kopię dokumentacji do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego złożona została deklaracja, z prośbą o dołączenie do karty choroby i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania kobiety.

Wydawanie wyników odbywa się w Rejestracji Zakładu Radiologii w godzinach od 7:00 do 18:00.

Instytut Onkologii jako placówka kliniczna i naukowa zapewnia bezpłatną kompleksową dalszą diagnostykę oraz leczenie nowotworów piersi. 
Badania uzupełniające 
w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi
w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
w Centrum Onkologii w Gliwicach


ETAP POGŁEBIONEJ DIAGNOSTYKI (wykonanie badań uzupełniających)
 
REJESTRACJA
(Rejestracja Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej znajduje się na I piętrze budynku klinicznego)  

Jeżeli mammografia została wykonana w Centrum Onkologii, a uzyskany wynik badania wymaga wykonania dodatkowych badań, personel Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej najczęściej telefonicznie ustala termin dalszej diagnostyki tj. wizyty lekarskiej oraz wymaganych badań.
 
Jeżeli mammografia została wykonana poza Centrum Onkologii:
Wymagane dokumenty do rejestracji:
- dowód osobisty,
- skierowanie
- wynik z badania mammograficznego
 
REJESTRACJA (kliknij)

BADANIE UZUPEŁNIAJĄCE
(we wskazanych przez personel gabinetach)

Porada lekarska
(odbywa się w gabinetach znajdujących się na parterze starego budynku) obejmująca: badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu (decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę m.in.: wynik mammografii, wynik badania palpacyjnego, strukturę gruczołu sutkowego, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, konieczność zróżnicowania między guzem litym a torbielą sutka), ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania; oraz badania:

  • USG piersi (wykonywane jest w gabinetach znajdujących się na parterze starego budynku),

  • lub/i wykonanie mammografii uzupełniającej (gabinety znajdujące się na parterze starego budynku),

  • lub/i wykonanie biopsji cienkoigłowej lub/i biopsji gruboigłowej (gabinety znajdujące się na parterze starego budynku); biopsje wykonywane są w zależności od rodzaju zmian pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym albo histopatologicznym pobranego materiału w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w badaniu mammograficznym lub USG;

Podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawcy posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w odpowiednich dla schorzenia rodzajach świadczeń.

Instytut Onkologii jako placówka kliniczna i naukowa
zapewnia bezpłatną kompleksową dalszą diagnostykę
oraz leczenie nowotworów piersi.

   

 
 
 

Mammografy w Pracowni Mammografii

Mammograf Simens Mammomat Inspiration PRIME jest nowoczesnym idealnie przystosowanym systemem do mammografii cyfrowej. Badania można wykonywać u pacjentek w pozycjach: stojącej i siedzącej. Dzięki zastosowaniu detektora stałego z tzw. konwersją bezpośrednią uzyskuje się wysokiej jakości obraz mammograficzny przy zastosowaniu dawki promieniowania o około 50% mniejszej w porównaniu z mammografami ucyfrowionymi. Mammograf Mammomat Inspration Prime to platforma mammograficzna zarówno do wykonywania badań przesiewowych i diagnostycznych, jak i do wykonywania tomosyntezy 3D. Tomosynteza to seria zdjęć piersi wykonana pod różnymi kątami, przy zmniejszonej dawce promieniowania. Obrazy te są użyte do stworzenia serii cienkich obrazów-warstw, które mogą być przeglądane jako trójwymiarowy, zrekonstruowany obraz piersi.

Mammograf Hologic Selenia Dimensions to najnowocześniejszy systemem do mammografii cyfrowej. Mammograf Selenia Dimensions został dostosowany do zróżnicowanych wymagań badanych kobiet, stąd ergonomiczne i wygodne rozwiązania mammografu zapewniające pacjentce wysoki komfort podczas badania. Dzięki zastosowaniu detektora stałego z tzw. konwersją bezpośrednią uzyskuje się wysokiej jakości obraz mammograficzny przy zastosowaniu dawki promieniowania o około 50% mniejszej w porównaniu z mammografami ucyfrowionymi. Zaawansowany technologicznie mammograf Selenia Dimensions oferuje wysokiej jakości zarówno mammografię cyfrową, jak i mammografię spektralną. Mammografia spektralna wykorzystuje obrazy powstałe z połączenia techniki cyfrowej mammografii z dożylnym podaniem jodu jako środka kontrastowego. Przy mammografii spektralnej wykonywane są dwa obrazy każdej piersi. Kombinacja  otrzymanych obrazów pozwala na utworzenie pojedynczego obrazu przedstawiającego rozmieszczenie środka kontrastowego w całej piersi z podkreśleniem unaczynienia zmiany chorobowej.
 
Mammograf Simens Mammomat Inspiration PRIME
Mammograf Hologic Selenia Dimensions