Jesteś tutaj

Nagrody Dyrektora Centrum Onkologii za rok 2015 przyznane!

Z przyjemnością informujemy, iż pracownicy naukowi gliwickiego oddziału Instytutu Onkologii są laureatami większości nagród przyznanych w konkursie  Nagrody Dyrektora Centrum Onkologii za rok 2015, który corocznie wyróżnia wybitne prace naukowe opublikowane na podstawie prowadzonej działalności naukowo-badawczej.  
W kategorii Najlepsza praca naukowa wykonana całkowicie w Centrum Onkologii przez pracowników CO-I i/lub we współpracy z innymi ośrodkami krajowymi 2. i 3. miejsce zajęły odpowiednio prace:

Habryka A, Gogler-Pigłowska A. Sojka D, Kryj M, Krawczyk Z, Ścieg]ińska D (2015) Cell type-dependent modulation of the gene encoding heat shock protein HSPA2 by hypoxia-inducible factor HIF-1 : down-regulation in keratinocytes and up-regulation in HeLa cells. Biochim Biophys Acta,1849,1155-1169. IF: 6.33
 
Butkiewicz D. Krześniak M, Drosik A, Giglok M, Gdowicz-Klosok A, Kosarewicz A, Rusin M, Maslyk B, Gawkowska-Suwińska M, Suwiński R. (2015) The vEGFR2, COX-2 and MMP-2 polymorphisms are associated with clinical outcome of patients with inoperable non-small cell lung cancer. Int J Cancer,137, 2332-2342. IF: 5,08
 
Na drugim miejscu w kategorii  Najlepsza praca naukowa wykonana przez pracowników CO-I we współpracy z ośrodkami zagranicznymi uplasowała się praca, której współautorem jest Prof. Krzysztof Składowski:

Giralt J; Trigo J; Nuyts S; Ozsahin, M; Skladowski, K; Hatoum, G; Daisne, JF; Ancona ACY; Cmelak A; Mesia R; Zhang A; Oliner KS; Vanderwalde A (2015) Panitumumab plus radiotherapy versus chemoradiotherapy in patients with unresected, locally advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck (CONCERT-2): a randomised, controlled, open-label phase 2 trial. Lancet Oncology; 16(2), 221-232. IF: 24,69
 
Natomiast za najlepszy doktorat obroniony w 2015 roku przed Radą Naukową Centrum Onkologii przez pracownika Centrum Onkologii uznana została praca dr Agnieszki Toma-Jonik pt.: „Rola czynnika transkrypcyjnego HSFl w progresji nowotworu i chemoopomości komórek czemiaka", której promotorem była Prof. Wiesława Widłak.