Jesteś tutaj

O nas

„Wszystko w jednym – wszystko dla Ciebie – troszczymy się
o Twoje zdrowie”
Centrum Onkologii należy do wiodących w Polsce, wysokospecjalistycznych, nowoczesnych i dobrze zorganizowanych ośrodków kliniczno-naukowych. Nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz wyspecjalizowany zespół zapewniają pacjentom z całego kraju diagnostykę i leczenie na poziomie standardów światowych, najwyższą precyzję i technologię, wysoką skuteczność i unikalne metody leczenia. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i naukowo-badawczą oraz szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy z zakresu onkologii. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce i na świecie w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników leczenia. Wysokokwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy specjalistów onkologów, szkolony w najważniejszych europejskich i amerykańskich ośrodkach onkologicznych wspomagany jest w opiece medycznej przez profesjonalnych techników i pielęgniarki onkologiczne.
 


RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
-2017- 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE:

 • Onkologii w Poradni Onkologicznej
 • Chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej
 • Endokrynologii w Poradni Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
 • Genetyki w Poradni Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Leczenia bólu w Poradni Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
 • Transplantologii w Poradni Transplantacyjnej
 
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ZAKRESIE:
 • Badania rezonansu magnetycznego ( NMR)
 • Badania tomografii komputerowej (TK)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego:
 • gastroskopia
 • kolonoskopia
 • Badania medycyny nuklearnej
 
LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE:
 • Brachyterapii
 • Chemioterapii
 • Chirurgii onkologicznej
 • Endokrynologii
 • Onkologii klinicznej
 • Radioterapii
 • Terapii izotopowej
 • Transplantologii klinicznej
 • Terapeutycznych programów lekowych:
 • program leczenia raka piersi
 • program leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego
 • program leczenia zaawansowanego raka żołądka
 • program leczenia chłoniaków złośliwych
 • program leczenia raka nerki
 • program leczenia raka wątrobokomórkowego
 • program leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca
 • program leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu
 • program leczenia zaawansowanego raka jelita grubego
 • program leczenia czerniaka skóry
 • program leczenia czerniaka skóry dabrafenibem
 • program leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych
 • program leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • program leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego
 • program leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią
  w miejscowo zaawansowanej chorobie
 • program leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • program leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
 • program leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
 • program leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej.
 
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE W ZAKRESIE:
 • Badania izotopowe
 • Terapia izotopowa
 • Badania genetyczne
 • Badania pozytronowej tomografii emisyjnej (PET)
 
REHABILITACJA W ZAKRESIE:
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym
 
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE W ZAKRESIE:
 • Program profilaktyki raka piersi (etap podstawowy, etap pogłębiony)
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy (etap pogłębiony, etap diagnostyczny)