Jesteś tutaj

Pracownia MammografiiBadania mammograficzne wykonywane są na trzech aparatach cyfrowych: Selenia Dimensions 2D (możliwość wykonania mammografii spektralnej) ,Siemens Mammomat Inspiration Prime (z opcją tomosyntezy), GE Seno Pristina oraz w mammobusie (Siemens Mammomat Inspiration).
Uzupełnieniem badań mammograficznych może być badanie USG i MR piersi. Posiadamy komputerowy system wspomagania detekcji (CAD – Computer Aided Detection) służący do automatycznego wykrywania zmian w piersiach.

 

  


 BIOPSJA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO
W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej można wykonać następujące rodzaje biopsji gruczołu piersiowego: biopsję cienkoigłową, biopsję gruboigłową oraz biopsję gruboigłową wspomaganą próżnią  pod kontrolą technik USG, stereotaksji, MR.
 
Przygotowanie do biopsji  gruboigłowej piersi
  1. W dniu badania należy zgłosić się z aktualnymi wynikami krzepnięcia krwi (INR, czas protrombinowy, APTT, fibrynogen). Uwaga: Leki przeciwzakrzepowe (Acard, Polopiryna, Bestpiryn, Acecumarol itp.) należy po konsultacji z lekarzem odstawić na 7 dni przed  biopsją.
  2. Prosimy o dostarczenie dokumentacji medycznej (wyniki mammografii, USG)