Jesteś tutaj

Pracownia RehabilitacyjnaKierownik Pracowni Rehabilitacyjnej
mgr Iwona Makles-Kacy

 

 

Pracownia Rehabilitacyjna czynna jest:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach:    7.00 - 15.00
wtorek, czwartek w godzinach:                   7.00 - 18.00
tel. (32) 278-96-76; (32) 278-96-66


 


Opieka fizjoterapeutyczna w klinikach Instytutu Onkologii

Personel Pracowni Rehabilitacyjnej to interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarza - specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologa, terapeuty zajęciowego oraz sekretarki medycznej.
Naszym celem jest kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz pacjentów leczonych w Instytucie Onkologii, poprzez pomoc chorym w odzyskaniu i utrzymaniu możliwie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.
 
Program rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowany w warunkach ośrodka dziennego
 
W Pracowni Rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z NFZ realizowany jest program rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach ośrodka dziennego, dla chorych po leczeniu raka sutka i/ lub z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu.
Turnus rehabilitacyjny trwa od 3 do 6 tygodni, zabiegi wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku (nie mniej niż 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie).

Program terapeutyczny obejmuje:
 • porady lekarskie,
 • kinezyterapię: ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, prowadzone w formie grupowej i indywidualnej,
 • zabiegi fizykoterapeutyczne: zabiegi głębokiej oscylacji przy użyciu aparatu Hivamat 200, sekwencyjny masaż uciskowy przy użyciu aparatów 12-sto komorowych, kąpiele wirowe kończyn, laseroterapię, ultradźwięki, elektroterapię,
 • kompleksową terapię przeciwobrzękową: manualny drenaż limfatyczny (MDL), kompresjoterapię z wykorzystaniem pompy pneumatycznej i/lub wielowarstwowe bandażowanie, odpowiednio dobrane ćwiczenia ruchowe,
 • edukację prozdrowotną,
 • opiekę psychologiczną: na zajęciach grupowych pacjenci uczą się technik relaksacji, zdobywają wiedzę jak skutecznie radzić sobie ze stresem.W ramach programu terapeutycznego oferujemy również terapię zajęciową. Pacjenci na zajęciach mogą spróbować własnych sił, wykonując różne prace ręczne w technikach quillingu, decoupageu, origami, nauczyć się wyplatania koszyków, projektowania ozdób i kartek okolicznościowych. Tworząc własne dzieła, nabywają nowych umiejętności. Uczą się precyzji, wytrwałości i kreatywności.
 
Współpraca z Klinikami Instytutu Onkologii
 
W następstwie zastosowanego leczenia onkologicznego mogą pojawić się różnego rodzaju zaburzenia w funkcjonowaniu układu ruchu. Opieką fizjoterapeutyczną w Klinikach Instytutu Onkologii objęci są: pacjenci leczeni z powodu raka piersi (po amputacji, zabiegach oszczędzających pierś i rekonstrukcji piersi), pacjenci leczeni z powodu nowotworów w regionie głowy i szyi, guzów tkanek miękkich, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, nowotworów narządów rodnych, nowotworów w obrębie jamy brzusznej.
W swojej pracy z pacjentami wykorzystujemy nowoczesne metody fizjoterapeutyczne tj.: prioprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (PNF), kinesiology taping, terapię mięśniowo-powięziową, ćwiczenia centralnej i obwodowej stabilizacji, ćwiczenia sensomotoryczne, ćwiczenia wykorzystujące biofeedback, edukujemy w zakresie fizjoprofilaktyki w celu zapobiegania niepełnosprawności.
 
Pacjenci, u których w wyniku leczenia onkologicznego wystąpiły zaburzenia artykulacji/ wymowy, dysfagii (połykania), itp. mają  możliwość skorzystania z opieki neurologopedycznej obejmującej:
 • konsultacje neurologopedyczne i terapię edukacyjną,
 • badania i diagnozę neurologopedyczną,
 • terapię dysfagii w zakresie kompensacyjnych technik połykania po leczeniu chirurgicznym,
 • usprawniania funkcji komunikacyjnych poprzez stopniowe korygowanie nabytych wad wymowy,
 • podnoszenia sprawności językowych osłabionych przez zmiany w budowie anatomicznej aparatu artykulacyjnego – nadawanie głosowi właściwego brzmienia i tonacji.