Jesteś tutaj

Rejestracja Przychodni PrzyklinicznejRejestracja Przychodni
Przyklinicznej

 

 

Rejestracja główna i informacja 
czynne są od poniedziałku do piątku od 7:00 - 18:00
tel. (32) 278 81 06
      (32) 278 81 07

 


Ustalanie terminu na pierwszą wizytę do Przychodni Przyklinicznej Instytutu Onkologii  odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. W przypadku rejestracji telefonicznej prosimy po zgłoszeniu się rejestratorki podać :
 • problem zdrowotny, aby umożliwić wyznaczenie terminu wizyty do odpowiedniego gabinetu Przychodni Przyklinicznej,
 • PESEL,
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu kontaktowego.
Pacjenci na pierwszą wizytę zgłaszają się w wyznaczonym terminie do Rejestracji Pierwszorazowej. Pacjenci po zarejestrowaniu, oczekują na wywołanie do pokoju wywiadu, celem założenia historii choroby. Po przeprowadzeniu wywiadu, pielęgniarka kieruje pacjenta do Przychodni Przyklinicznej na wizytę lekarską. Na pierwszą wizytę w Przychodni Przyklinicznej pacjent NIE zgłasza się na czczo.

Skierowanie nie jest potrzebne do lekarza specjalisty onkologa, ginekologa onkologa.
 
Poradnie, do których wymagane jest skierowanie:
- poradnia chirurgii onkologicznej,
- poradnia zwalczania bólu,
- poradnia genetyczna,
- poradnia transplantacyjna.

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL (paszport, prawo jazdy), na podstawie którego odbywa się elektroniczna weryfikacja w systemie eWUŚ prawa do świadczeń zdrowotnych
 • dokumentacja medyczna  z dotychczasowego leczenia : karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wynik histopatologiczny, wyniki badań diagnostycznych,
 • skierowanie do poradni jeśli takie jest wymagane oraz na badania diagnostyczne.
​Dokumenty pomocnicze:
 •  dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ważne informacje

Pacjenci w dniu zaplanowanej wizyty kontrolnej rejestrują się w Rejestracji Głównej - osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 
Do pobrania krwi na badania laboratoryjne należy bezpośrednio udać się do Punktu Pobierania Krwi mieszczącego się na parterze.

Badania laboratoryjne, RTG klatki piersiowej oraz mammografię można wykonać 1 dzień przed planowaną wizytą, co skróci czas oczekiwania na konsultację.

Rezygnacja z terminu

W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o poinformowanie pracowników Rejestracji Przychodni Przyklinicznej ( tel. 32 278 81 06, 32 278 81 07). Wyznaczenie nowego terminu może wiązać się z faktem długiego oczekiwania na konsultację. W przypadku rezygnacji i/lub ustalenia nowego terminu niezbędne jest wyznaczenie daty ewentualnych badań diagnostycznych w Zakładzie Radiodiagnostyki tel. (32) 278 93 58. Dopiero po uzgodnieniu terminu badań może zostać wyznaczony termin konsultacji w Przychodni Przyklinicznej.

W przypadku problemów z dodzwonieniem się w godzinach porannych, prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych 16.00-18.00.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:
 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.