Jesteś tutaj

Scyntygrafia - cennik

Scyntygrafia tarczycy 99mTc 150 zł
Scyntygrafia tarczycy 131I 200 zł
Scyntygrafia całego ciała (kościec) 550 zł
Scyntygrafia całego ciała 131I 610 zł
Scyntygrafia nerek statyczna 500 zł
Scyntygrafia nerek dynamiczna 500 zł
Scyntygrafia wątroby 400 zł
Scyntygrafia przytarczyc 500 zł
Scyntygrafia perfuzyjna płuc 600 zł
Limfoscyntygrafia 400 zł

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością