Jesteś tutaj

Scyntygrafia - cennik


 
1.
Scyntygrafia tarczycy 99mTc 150 zł
2.
Scyntygrafia tarczycy 131I 200 zł
3.
Scyntygrafia całego ciała (kościec) 600 zł
4.
Scyntygrafia całego ciała 131I 700 zł
5.
Scyntygrafia nerek statyczna 500 zł
6.
Scyntygrafia nerek dynamiczna 500 zł
7.
Scyntygrafia wątroby 400 zł
8.
Scyntygrafia przytarczyc 500 zł
9.
Scyntygrafia perfuzyjna płuc 600 zł
10.
Limfoscyntygrafia/scyntygrafia węzła wartownika 400 zł

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością