Jesteś tutaj

Tomografia komputerowa - cennik

TK: badanie głowy – bez środka kontrastowego 160 zł
TK: badanie głowy – ze środkiem kontrastowym 220 zł
TK: badanie głowy – bez i ze środkiem kontrastowym 270 zł
TK: głowy bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym 330 zł
TK: badanie innej okolicy anatomicznej – bez środka kontrastowego 270 zł
TK: innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym 360 zł
TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym 400 zł
TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 380 zł
TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym
540 zł
TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym 590 zł
TK: angiografia TK (z wyłączeniem angiografii tętnic wieńcowych) 470 zł
TK: wirtualna kolonoskopia 430 zł
TK: innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym 450 zł


Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością