Jesteś tutaj

Tomografia komputerowa - cennik

TK: badanie głowy – bez środka kontrastowego 170 zł
TK: badanie głowy – ze środkiem kontrastowym 280 zł
TK: badanie głowy – bez i ze środkiem kontrastowym 350 zł
TK: głowy bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym 370 zł
TK: badanie innej okolicy anatomicznej – bez środka kontrastowego 200 zł
TK: innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym 320 zł
TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym 420 zł
TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 240 zł
TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez środka kontrastowego
280 zł
TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym 440 zł
TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym 490 zł
TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym 500 zł
TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym 570 zł
TK: angiografia TK (z wyłączeniem angiografii tętnic wieńcowych) 480zł
TK: wirtualna kolonoskopia 430 zł


Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością