Jesteś tutaj

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród

Doroczna uroczystość wręczenia dyplomów pracownikom Instytutu, którzy uzyskali w bieżącym roku stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, odbyła się w Instytucie Onkologii w Gliwicach w dniu 9 grudnia. W roku 2016 czterech pracowników Instytutu uzyskało stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Centrum Onkologii (dr Justyna Czapla, dr Ewa Chawińska, dr Agnieszka Namysł-Kaletka, dr Wojciech Pigłowski), a jedna osoba stopień doktora nauk fizycznych nadany przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (dr Agnieszka Skorupa). Dwoje pracowników Instytutu uzyskało stopień doktora habilitowanego (dr hab. Dorota Ścieglińska, dr hab. Łukasz Karkowczyk).
Zebrani, w tym Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu, prof. Piotr Rutkowski, Członkowie Komisji ds. Przewodów Doktorskich, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Jacek Fijuth oraz Profesorowie Instytutu w Gliwicach złożyli również gratulacje dr hab. Wiesławie Widłak, której  w roku 2016 Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
 
Podczas uroczystości Dyrektor gliwickiego oddziału Instytutu,  Prof. dr hab. Krzysztof Składowski złożył gratulacje Prof. dr hab. Sebastianowi Gieblowi, który został uhonorowany przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne wyniki badań naukowych w dziedzinie transplantologii w leczeniu chorób nowotworowych i szerzeniu wiedzy w tej dziedzinie.
 
Ponadto, wręczono Nagrodę im. Hilarego Koprowskiego przyznawaną od 2007 roku przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym pracę naukową w zakresie onkologii klinicznej lub doświadczalnej. Laureatem tegorocznej Nagrody został zespół pod kierownictwem dr hab. Joanny Niemiec z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Krakowie, który opublikował cykl prac dotyczących molekularnych czynników diagnostycznych w raku piersi.
Nagrodę wręczył Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Prof. dr hab. Jacek Fijuth oraz  Dyrektor COI Gliwice Prof. dr hab. Krzysztof Składowski
 
Wszystkim laureatom oraz nowo mianowanym doktorom i doktorom habilitowanym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszego rozwoju kariery naukowej.