Jesteś tutaj

Zakład Analitykii i Biochemii KlinicznejKierownik Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak 


Sekretariat Kierownika Zakładu  
tel. (32) 278 94 38 fax (32) 278 93 88

Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych w Przychodni Przyklinicznej
czynny: pon - pt  7:00- 14:30 
Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
czynny: pon - pt  7:00- 17:00 
Wydawanie wyników badań laboratoryjnych w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej:
pon - pt  7:00- 19:00 

 


Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej oferuje szeroki panel oznaczeń w zakresie diagnostyki oraz monitorowania leczenia pacjentów Instytutu, a także na zlecenie kontrahentów zewnętrznych i osób prywatnych. 

Profil działalności Zakładu obejmuje diagnostyczne badania laboratoryjne w zakresie

 • Hemostazy
 • Hematologii
 • Endokrynologii
 • Gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 • Diagnostyki schorzeń narządowych
 • Zakażeń wirusowych
 • Markerów nowotworowych
 • Terapii monitorowania leków
 • Transfuzjologii klinicznej
Zakład wpisany jest do rejestru laboratoriów medycznych Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 127. Kadrę Zakładu stanowi wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów laboratoryjnej diagnostyki medycznej, cytomorfologii medycznej oraz mikrobiologii medycznej, diagnostów oraz techników analityki medycznej. Zakład posługuje się zestawami odczynników i aparaturą przeznaczoną do diagnostyki in vitro (znak CE-IVD). Wyniki badań wstępnie zaakceptowane przez osobę odpowiedzialną za wykonanie oznaczenia, podlegają następnie weryfikacji oraz autoryzacji przez diagnostów nadzorujących proces analityczny. Każdy wynik opatrzony jest zakresem przedziałów referencyjnych. Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, w sposób zapewniający ich wiarygodność oraz przydatność w procesie diagnostycznym i leczniczym. Wiarygodność wyników badań zapewniamy poprzez nadzorowanie procesu analitycznego, fazy przed- i postanalitycznej oraz zapewnienie systemu wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.
MIĘDZYLABORATORYJNE PROGRAMY KONTROLI JAKOŚCI
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Łódź
 • Randox Laboratories, Wielka Brytania
 • Labquality Ltd, Finlandia
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 • Sysmex Europe GmbH, Niemcy
 • St. George's, University of Londyn

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA
Pracownicy Zakładu we współpracy z innymi Klinikami Instytutu prowadzą działalność badawczą, której celem jest poszukiwanie nowych biomarkerów wspomagających diagnostykę i monitorowanie leczenia chorych na nowotwory jak i również działalność dydaktyczną poprzez prowadzenie wykładów w ramach kursów specjalizacyjnych z laboratoryjnej diagnostyki medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. 
Ponadto w Zakładzie prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów uczelni wyższych oraz staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych.
 • Staż kierunkowy w laboratorium szpitala o profilu ogólnym
 • Staż kierunkowy w zakresie markerów białkowych
 • Techniki elektroforetyczne z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii
 • Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy