Jesteś tutaj

14 października prof. Mieczysław Chorąży otrzyma nagrodę Lux ex Silesia

Metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc zaprasza dyrekcję i pracowników gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego. Na jej zakończenie prof. Mieczysław Chorąży otrzyma Nagrodę Arcybiskupa Katowickiego Lux ex Silesia, której jest tegorocznym laureatem.
Uroczystość odbędzie się w niedzielę 14 października o godz. 18.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Zaproszenie na Międzyuczelnianą Inaugurację Roku Akademickiego ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc skierował na ręce prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego, dyrektora Centrum Onkologii w Gliwicach. „Zapraszam Pana Profesora jako Laudatora wraz ze społecznością Instytutu Onkologii do wzięcia udziału w tej uroczystości (…). W naszej wspólnej inauguracji wybrzmi także dziękczynienie za 70-lecie istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni Medycznej na Śląsku” – napisał ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc.
Przypomniał, że w uroczystość św. Jacka, patrona metropolii katowickiej, pod koniec Eucharystii sprawowanej w katedrze z radością ogłosił, że Pan Profesor Mieczysław Chorąży został tegorocznym laureatem Nagrody Arcybiskupa Katowickiego Lux ex Silesia. „W stulecie niepodległości naszej Ojczyzny dostrzegamy w osobie Pana Profesora głębokiego stróża wartości patriotycznych, a w siedemdziesięciolecie istnienia Uczelni Medycznej na Śląsku widzimy Osobę, która swoje życie poświęciła zdobywaniu, praktykowaniu i przekazywaniu wiedzy o życiu i zdrowiu człowieka” – czytamy w piśmie metropolity katowickiego do prof. Krzysztofa Składowskiego, zaproszonego do orszaku akademickiego.