Jesteś tutaj

Archiwium

22.06.2017
22 czerwca 2017 o godzinie 15:00 w sali wykładowej im. J. Święckiego w Instytucie Onkologii w Gliwicach odbył się wykład. Zaproszonym prelegentem był mgr Marcin Bieniasiewicz, fizyk medyczny z Opolskiego Centrum Onkologii, a prezentowany temat brzmiał:
"Czy warto zajmować się neutronami? Pomiar fluencji neutronów termicznych i rezonansowych oraz indukowanie promieniotwórczości w bunkrach liniowego akceleratora medycznego w Opolskim Centrum Onkologii."
Publiczność liczyła 7 osób, z czego 5 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.