Jesteś tutaj

Archiwium

11.01.2018 (czwartek), 14:00, Aula im. Święckiego, Centrum Onkologii w Gliwicach
dr Jan Poleszczuk, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im Macieja Nałęcza PAN
Pracownia Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych
„Non-local effects of radiotherapy and their potential for clinical application: mathematical oncologist perspective”
(„Nielokalne efekty radioterapii i ich potencjalne wykorzystanie w klinice: perspektywa onkologa matematycznego")
Publiczność liczyła 11 osób, z czego 7 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

7.12.2017 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
dr n. fiz. Łukasz Boguszewicz, Zakład Fizyki Medycznej, COI Gliwice
"Metaboliczna odpowiedź na radio-chemioterapię u chorych z nowotworami głowy i szyi - analiza surowicy krwi z wykorzystaniem spektroskopii NMR"
Publiczność liczyła 15 osób, z czego 7 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

09.11.2017 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
"Polscy następcy Marii Skłodowskiej-Curie."
Publiczność liczyła 12 osób, z czego 8 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

05.10.2017 (czwartek), 15:00, aula im. J. Święckiego, Centrum Onkologii w Gliwicach
prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
"Rozwój technologiczny radioterapii."
Publiczność liczyła 10 osób, z czego 3 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

22 czerwca 2017 o godzinie 15:00 w sali wykładowej im. J. Święckiego w Instytucie Onkologii w Gliwicach odbył się wykład. Zaproszonym prelegentem był mgr Marcin Bieniasiewicz, fizyk medyczny z Opolskiego Centrum Onkologii, a prezentowany temat brzmiał:
"Czy warto zajmować się neutronami? Pomiar fluencji neutronów termicznych i rezonansowych oraz indukowanie promieniotwórczości w bunkrach liniowego akceleratora medycznego w Opolskim Centrum Onkologii."
Publiczność liczyła 7 osób, z czego 5 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.