Jesteś tutaj

Dział Centralnej Sterylizacji


Kierownik
dr n. med. Aleksandra Garbusińska


Kontakt
tel.: 32 278 92 30 (Kierownik)
       32 278 92 31, 32 278 92 26
email: agarbusinska@io.gliwice.pl

W skład Działu Centralnej Sterylizacji wchodzą:
  • Centralna Sterylizatornia w ramach której świadczone są usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, bielizny - na rzecz komórek organizacyjnych Instytutu oraz na rzecz podmiotów zewnętrznych (w ramach zawartych umów),
  • Stacja Łóżek gdzie realizowane są zadania w zakresie mycia i dezynfekcji łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem oraz drobnego sprzętu na rzecz komórek organizacyjnych Instytutu.

Godziny pracy

Przyjęcie sprzętu do sterylizacji oraz wydawanie wysterylizowanych pakietów kontrahentom zewnętrznym odbywa się w godzinach pracy Centralnej Sterylizatorni:
od poniedziałku do piątku - w godzinach od 7:00 do 20:00
w soboty, niedziele oraz inne dni wolne Centralna Sterylizatornia nie pracuje

Wyposażenie

Sterylizatornię zaprojektowano w układzie trójdzielnym - wydzielono pomieszczenia strefy brudnej, czystej i sterylnej. Układ przestrzenny gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęcia aż do wydania materiału sterylnego. Przyjęto model pełnej centralizacji technologii sterylizacji.
 
Centralna Sterylizatornia jest wyposażona w przelotowe urządzenia do maszynowego mycia i dezynfekcji MIELE: PG 8528, G 7826.

Sterylizację przeprowadza się następującymi metodami:
- wysokotemperaturową - w temperaturze 134°C lub 121°C, w przelotowych sterylizatorach parowych MMM - Selectomat PL 969-2H,
- niskotemperaturową, tlenkiem etylenu – w temperaturze 55°C lub 37°C, w przelotowym sterylizatorze 5XL 3M z aeratorem umożliwiającym aerację aktywną wysterylizowanych pakietów

Polityka jakości

Procesy sterylizacji parowej są zwalidowane, zgodnie z PN-EN ISO 17665-1 i wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania - przeprowadzono kwalifikację instalacyjną IQ, operacyjną OQ oraz procesową PQ.
Przyjęto system etykietowania każdego sterylizowanego pakietu. Podwójnie samoprzylepna etykieta zawiera zakodowane informacje o przebiegu procesu technologicznego, któremu poddany został konkretny wyrób - od etapu dezynfekcji do cyklu sterylizacyjnego. Dokumentacja przeprowadzanych procesów podlega archiwizacji.