Jesteś tutaj

Górnośląska Fundacja Onkologiczna


 

Górnośląska Fundacja Onkologiczna
NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Organizacja Pożytku Publicznego

1 % podatku na Fundację na rzecz Instytutu Onkologii w Gliwicach.
KRS: 0000179042
 
Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Aby wesprzeć działalność Fundacji wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisując numer KRS: 0000179042.

 
Adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice          
NIP: 6311920964, REGON: 271874298, KRS: 0000179042

nr rachunku bankowego: 19 1050 1285 1000 0002 0213 7253
tel.: 32 278 93 46                                                   
fax: 32 278 86 56                                                                                                   
e-mail: biuro@fundacjaonkologiczna.pl
www: www.gfo.io.gliwice.pl

Zarząd
dr n. med. Alicja Dyla - Prezes Zarządu
mgr Maja Marklowska-Tomar - Członek Zarządu
mec. Tomasz Drabot - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
dr hab. n . med. Dorota Ścieglińska - Przewodniczący Rady

prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb - Członek Rady
prof. dr hab. n. med. Zdzisław Krawczyk - Członek Rady
dr hab. n . med. Dorota Ścieglińska - Członek Rady
dr n. med. Jacek Rogoliński - Członek Rady
mgr Izabela Markowska - Kowa - Członek Rady
mgr Anna Szymańska-Żytecka - Członek Rady 

Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach ustanowiona została przez Fundatora: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w dniu 16 marca 1993 r.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:
  • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.91.46.203 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.) 
  • postanowień Statutu
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 12 lipca 2013 roku Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, w tym m.in:
  • wspomaganie Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych,
  • wspieranie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach,
  • wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć podejmowanych przez Instytut Onkologii w Gliwicach,
  • pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu Onkologii w Gliwicach,
  • pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne prowadzone w Instytucie Onkologii w Gliwicach,
  • inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych,
  • wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych.