Jesteś tutaj

Informacja o wstrzymaniu przyjęć na rehabilitację ogólnoustrojową (istnieje możliwość telefonicznej rejestracji na rehabilitację ogólnoustrojową)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 zastosowano się do zaleceń dla świadczeniodawców, dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wstrzymano przyjęcia pacjentów planowych do Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w warunkach Ośrodka Dziennego do dnia 31.03.2020 r.Jednocześnie informujemy że, zapisy na Rehabilitację Ogólnoustrojową w warunkach Ośrodka Dziennego dla pacjentów posiadających skierowanie w wersji elektronicznej - wystawione w Narodowym Instytucie Onkologii odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 11:30 WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE: pod nr. telefonu (32) 278-96-76.

 
Pacjentów posiadających skierowanie wystawione w wersji papierowej, prosimy o wysłanie skanu skierowania na adres mailowy: Maria.Sanocka@io.gliwice.pl oraz kontakt telefoniczny pod nr. (32) 278-96-76, w godz.: 8:00 – 11:30. 
Oryginał skierowania prosimy dostarczyć bezpośrednio do rejestracji Pracowni Rehabilitacyjnej w późniejszym terminie lub przesłać na adres Narodowego Instytutu Onkologii z dopiskiem PRACOWNIA REHABILITACYJNA. 


 Telefoniczne konsultacje z fizjoterapeutą  NUMERY TELEFONÓW DO PRACOWNI REHABILITACYJNEJ POD KTÓRYMI MOŻNA  UZYSKAĆ PORADĘ FIZJOTERAPEUTYCZNĄ  LUB KONSULTACJĘ Z LEKARZEM  REHABILITACJI MEDYCZNEJ:

FIZJOTERAPEUCI:

Tel. 32/ 278 96 65 w godz. 8.00 - 11.45

Tel. 32/ 278 96 66 w godz. 7.30 – 15.00

Tel. 32/ 278 96 76 w godz. 7.30 – 15.00

Tel. 784 981 875 w godz. 7.00 – 14.30

Tel. 784 981 874 w godz. 7.00 – 14.30

LEKARZ:

Tel 32/ 278 96 76 w godz. 8.00 - 11.45