Jesteś tutaj

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej wznowiła przyjęcia pacjentów

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej wznowiła przyjęcia pacjentów

Uprzejmie informujemy, że od 24 czerwca Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej wznowiła przyjęcia pacjentów z potwierdzonym nowotworem złośliwym we wszystkich lokalizacjach anatomicznych. W kwarantannie pozostaje tylko jeden z trzech odcinków kliniki, w którym stwierdzono zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Po potwierdzeniu zakażenia u 12 pacjentów i pracowników medycznych tego odcinka, badaniom na obecność koronawirusa poddano wszystkich pacjentów i pracowników medycznych Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, a także członków personelu Bloku Operacyjnego i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. U wszystkich wynik był ujemny. W związku z tym podjęto decyzję o wznowieniu przyjęć do Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz o powrocie do wykonywania zabiegów chirurgicznych. Dotyczy to jednak tylko pacjentów z potwierdzonym nowotworem złośliwym. Przyjęcia chorych, u których nie potwierdzono raka, zostaną wznowione 28 lipca (w pierwszej kolejności przyjęci zostaną pacjenci, którzy zostali odesłani).

Jednocześnie informujemy, że każdy pacjent przed przyjęciem do Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej zostanie poddany badaniu na obecność SARS-CoV-2.