Jesteś tutaj

Konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS 20 i PRELUDIUM BIS 2

Z przyjemnością informujemy, że pięć projektów zgłoszonych przez naukowców NIO PIB Oddziału w Gliwicach otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie przekraczającej 5 mln złotych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 20 i PRELUDIUM BIS 2.

W ramach konkursu OPUS 20 do finansowania wybrane zostały dwa projekty, których kierownikami będą:
dr hab. Dorota Gabryś – Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii (projekt realizowany przez konsorcjum naukowe – lider projektu: NIO PIB Gliwice, partner projektu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii).
dr Ryszard Smolarczyk – Polimerosomy specyficznie uwalniające cGAMP i doksorubicynę w nowotworowych obszarach hipoksji jako nowe przeciwnowotworowe rozwiązanie terapeutyczne (projekt realizowany przez konsorcjum naukowe – lider projektu: NIO PIB Gliwice, partner projektu: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk).

Ponadto w ramach konkursu PRELUDIUM BIS, w którym ocenie podlegają projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie otrzymały:
dr hab. Monika Anna Pietrowska (projekt: Immunomodulacyjne właściwości egzosomów uwalnianych przez nowotwór do osocza u pacjentów z rakami głowy i szyi zależnymi i niezależnymi od wirusa HPV)
dr hab. Dorota Słonina (projekt: Wpływ osobniczej promieniowrażliwości na niskie dawki promieniowania   na chemiouwrażliwiający efekt radioterapii  niskimi dawkami u chorych  na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi)
dr hab. Dorota Ścieglińska (projekt: Zróżnicowane role ludzkich białek opiekuńczych HSPA1 i HSPA2 z rodziny HSPA(HSP70) w nabłonku oskrzeli).

Gratulujemy oraz życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej, w tym skutecznej realizacji projektów.