Jesteś tutaj

Konsultant krajowy spotkał się z konsultantami wojewódzkimi w Gliwicach

Szanowni Państwo!
 
Na zaproszenie prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej, 13 czerwca br. w gliwickim oddziale Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się pierwsze po objęciu przez niego tej funkcji spotkanie z konsultantami wojewódzkimi. Było ono doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i omówienia najważniejszych kwestii dotyczących radioterapii.

Gospodarz spotkania zaprezentował pokrótce opublikowany w maju br. „Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31 grudnia 2018 r.”, który powstał m.in. we współpracy konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie radioterapii onkologicznej. W jego stworzeniu pomogli również dyrektorzy publicznych ośrodków onkologicznych i kierownicy zakładów radioterapii. Prof. Składowski przypomniał, że w 2018 r. liczba pacjentów leczonych promieniami przekroczyła już 90 tys., a według prognoz w 2020 lub 2021 r. przekroczy 100 tys. Wzrost liczby pacjentów poddawanych radioterapii jest możliwy m.in. dzięki zwiększającej się co roku liczbie zakładów radioterapii i akceleratorów.

„Wskaźnik, do którego dążymy, to 200 tys. mieszkańców przypadających na jeden akcelerator. Obecnie ten wskaźnik wynosi 230 tys. mieszkańców na jeden akcelerator, ale jeśli uwzględnić jeszcze dwa CyberKnify, to byłoby poniżej 230 tys. mieszkańców. Są jednak województwa, takie jak Opolszczyzna i Podkarpacie, gdzie ten wskaźnik wynosi ponad 300 tys. mieszkańców na jeden akcelerator” – podkreślił konsultant krajowy prof. Składowski.

Podczas spotkania omówiono również kwestię wskazań do refundowanej radioterapii protonowej. Ich lista została rozszerzona w styczniu 2019 r. o kolejne pozycje. Problemem jest jednak to, że wielu lekarzy nie kieruje na radioterapię protonową pacjentów, którzy się kwalifikują się do tej metody leczenia.

Kolejnym tematem, który został omówiony w Gliwicach, były szkolenia specjalizacyjne. W ostatniej sesji wskaźnik zdawalności egzaminu z radioterapii onkologicznej był, zdaniem konsultanta krajowego w tej dziedzinie, bardzo wysoki. Spośród 27 osób, które się do niego zgłosiły, nie zdało sześć. Uczestnicy spotkania zgłosili postulat weryfikacji programu szkolenia z zakresu radioterapii dziecięcej poprzez zmniejszenie liczby wymaganych przypadków i ich struktury.

Palącym problemem okazała się również wycena procedur z zakresu radioterapii. Od 1 stycznia 2019 r. została ona obniżona o 5 proc. w przypadku radioterapii paliatywnej. Prof. Krzysztof Składowski jako konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej proponuje podział hospitalizacji do radioterapii na trzy poziomy uzależnione od ryzyka efektów ubocznych oraz wprowadzenie tzw. dodatku transportowego – za transport pacjenta z domu do ośrodka, w którym ma być naświetlany.

„Mapy potrzeb zdrowotnych pokazują, że im dalej pacjent mieszka od ośrodka posiadającego akcelerator, tym wyższy jest w tym ośrodku odsetek hospitalizacji i niższy odsetek pacjentów korzystających z radioterapii” – stwierdził prof. Składowski.
Kolejne spotkanie konsultantów zostało już zaplanowane na listopad. Tym razem odbędzie się w Warszawie.

Fot. Maja Marklowska-Tomar 
Galeria: