Jesteś tutaj

Obrony rozpraw doktorskich

Szanowni Państwo,
 
Informujmy, że w dniu  29.06. 2020 roku  w Narodowym Instytucie Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach odbędą  się  poniższe obrony rozpraw doktorskich 
Godz.11.00 obrona lek. Kingi Dębiec
 
Tytuł rozprawy doktorskiej „ Ocena przydatności pozytonowej emisyjnej tomografii w diagnostyce i leczeniu chorych na raka żołądka"
 
Promotor:     Prof. dr hab. Jerzy Wydmański
Recenzenci:  Prof. dr hab. Piotr Milecki
                        Dr hab.n.med. Krzysztof Roszkowski
 
Godz. 12.00 obrona mgr Anny Syski-Bielak
 
Tytuł rozprawy doktorskiej „  Ocena psychologicznego funkcjonowania i jakości życia pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych nad nowymi lekami w terapii zaawansowanego raka tarczycy”
 
Promotor:  Prof. dr hab. Barbara Jarząb
Promotor pomocniczy: Dr n. hum. Ewa Wojtyna
 
Recenzenci:   Dr hab. Katarzyna Popiołek
                        Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała 
 
Godz. 13.00 obrona lek. Małgorzaty Kraszkiewicz
 
Tytuł rozprawy doktorskiej „Ocena skuteczności radykalnej radioterapii i radiochemioterapii w leczeniu miejscowo zaawansowanego pierwotnie nieresekcyjnego raka odbytnicy ”
 
Promotor:  Dr hab. Wojciech Majewski, prof. NIO
Recenzenci:   Dr hab. n.med. Jerzy Piecuch
                        Dr hab. n.med. Krzysztof Roszkowski


Wszystkie osoby zainteresowane problematyką rozprawy doktorskiej proszone są o przyłączenie się do obrony rozprawy doktorskiej za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego używając poniższego linku.

Link 
 
Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowanie bądź zadawaniem pytań na czacie naszego kanału YouTube, konieczne będzie zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.