Jesteś tutaj

Oferty pracy


OFERTY PRACY


Lekarz specjalista z radioterapii onkologicznej

Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach zatrudni  Lekarza Specjalistę z radioterapii onkologicznej do pracy w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii z perspektywami rozwoju naukowego (doktorat lub habilitacja).  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Dyrektora Oddziału - tel. 32/278- 96-18.
 
Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
​lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Zatrudnimy w II Klinice Radioterapii i Chemioterapii lekarza specjalistę onkologii klinicznej. osby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Kliniki - tel. 32 278 88 05

Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej lub transplantologii klinicznej

Zatrudnimy w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii lekarza specjalistę chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej lub transplantologii klinicznej, a także lekarzy przed lub w trakcie specjalizacji.Oferowane stanowisko stwarza warunki do rozwoju zawodowego i naukowego. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Kliniki - tel. 32/278 85 23
Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
​lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl
 

Lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub w trakcie specjalizacji

Zatrudnimy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lekarzy specjalistów radiologii
i diagnostyki obrazowej/radiodiagnostyki, a także lekarzy po II roku specjalizacji w z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz odbytym stażu z zakresu USG i wykonywania badań USG.
Zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Zakładu - tel. 32/278 93 65

Lekarz specjalista laryngolog

Zatrudnimy w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii lekarza specjalistę laryngologa.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Kierownika I Kliniki - tel. 32/278 83 28 lub 32/278 83 36

Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
​lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Farmaceuta

Zatrudnimy famaceutę.

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe- tytuł magistra farmacji,
- prawo wykonywania zawodu,
- umiejętność pracy w grupie, samodzielność, dokładność.

Podstawowe obowiązki pracownika:
- wydawanie i przyjmowanie leków,
- przygotowywanie leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego,
- przygotowywanie leków recepturowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Apteką- tel. 32 278 95 49
 
 

Lekarz specjalista genetyki klinicznej

Zatrudnimy w Przychodni Przyklinicznej lekarza specjalistę genetyki klinicznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr (32) 278-98-99.
 
Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Informujemy, że w wyniku konkursu na stanowiska typu “post-doctoral researcher” ogłoszonego w dniu 11.10.2017 w ramach projektu badawczego NCN 2016/23/B/NZ4/03901 pt. „Związek heterogenności guzów litych z mechanizmami tworzenia przerzutów i prognoza wyników leczenia, analiza wykorzystująca obrazowanie molekularne metodą MALDI-MSI”, zatrudnionych zostanie dwu badaczy: dr Marta Gawin (Badacz A) oraz dr Agata Kurczyk (Badacz B).