Jesteś tutaj

Oferty pracy


OFERTY PRACYLekarz specjalista z radioterapii onkologicznej

Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach zatrudni  Lekarza Specjalistę z radioterapii onkologicznej do pracy w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii z perspektywami rozwoju naukowego (doktorat lub habilitacja).  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Dyrektora Oddziału - tel. 32/278- 96-18.
 
Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
​lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

 

Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Zatrudnimy w II Klinice Radioterapii i Chemioterapii lekarza specjalistę onkologii klinicznej. osby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Kliniki - tel. 32 278 88 05

Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub w trakcie specjalizacji

Zatrudnimy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lekarzy specjalistów radiologii
i diagnostyki obrazowej/radiodiagnostyki, a także lekarzy po II roku specjalizacji w z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz odbytym stażu z zakresu USG i wykonywania badań USG.
Zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Zakładu - tel. 32/278 93 65
Zatrudnimy famaceutę.

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe- tytuł magistra farmacji,
- prawo wykonywania zawodu,
- umiejętność pracy w grupie, samodzielność, dokładność.

Podstawowe obowiązki pracownika:
- wydawanie i przyjmowanie leków,
- przygotowywanie leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego,
- przygotowywanie leków recepturowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Apteką- tel. 32 278 95 49
 
 

Pielęgniarka

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
 • umiejętność pracy w zespole, - samodzielność,
 • dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytut.

Pielęgniarki/Pielęgniarzy Anestezjologicznych

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY ANESTEZJOLOGICZNYCH w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV)
na adres Instytutu lub na adres mailowy do Naczelnej Pielęgniarki :
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
e-mail: Miroslawa.Jendryczko@io.gliwice.pl

lub złożyć w Kancelarii Instytut.

Pomoc Kuchenna

Zatrudnimy w Dziale Żywienia pomoce kuchenne (1 osobę w ramach umowy na okres próbny, 1 osobę w ramach umowy na zastępstwo)

Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie podstawowe lub zawodowe,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
Wymagania dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV,
 • książeczka do celów sanitarnych.
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • obróbka wstępna warzyw i owoców,
 • pomoc na kuchni, praca w zmywalni naczyń, w wydawaniu posiłków,
 • dbanie o Higienę i czystość na stanowisku pracy.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut

Robotnik gospodarczy

Zatrudnimy w Sekcji Czystości i Transportu Wewnętrznego na stanowisku robotnika gospodarczego (osoby sprzątające) w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie podstawowe/zawodowe,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • bieżące utrzymanie ładu i porządku wewnątrz Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach,
 • gruntowne sprzątanie powierzchni przy użyciu maszyn jednotarczowych.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut