Jesteś tutaj

Oferty pracy


OFERTY PRACYPielęgniarka/pielęgniarz

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi.

Wymagania: 
wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
posiadana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub w trakcie specjalizacji
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
posiadać co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą nowotworu piersi,
umiejętność pracy w zespole, - samodzielność,
dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytut.
 

Sanitariusz noszowy

Zatrudnimy SANITARIUSZY NOSZOWYCH w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
 • Wykształcenie podstawowe/zawodowe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność,
 • Dyspozycyjność, 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytut.
 

Bufetowa - sprzedawca

Zatrudnimy BUFETOWĄ – SPRZEDAWCĘ  w Dziale Żywienia w ramach umowy o pracę na pełny etat.
 
Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, kreatywność, uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole. 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV,
 • książeczka do celów sanitarnych. 
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • rzetelna obsługa klienta,
 • sprzedaż art. spożywczych, dań i napoi,
 • przygotowywanie świeżych przekąsek i napoi,
 • kontrola towaru,
 • dbanie o czystość stanowiska pracy,  urządzeń i sprzętu. 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut
 

Kucharz

Zatrudnimy KUCHARZA w Dziale Żywienia w ramach umowy o pracę na pełny etat.
 
Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie – kierunek kucharz,
 • znajomość systemu HACCP i ISO,
 • staż pracy – min 2 lata doświadczenia na stanowisku kucharz,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole. 
 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy do wglądu,
 • książeczka do celów sanitarnych. 

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • sporządzanie potraw zgodnie z recepturami,
 • dystrybucja posiłków,
 • przygotowywanie imprez okolicznościowych,
 • dbanie o czystość stanowiska pracy, sprzętu i urządzeń,
 • prowadzenie zapisów w dokumentacji HACCP i ISO,
 • sporządzanie próbek żywnościowych,
 • przestrzeganie przepisów HACCP, ISO i BHP,
 • pobieranie towaru z magazynu. 
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut
 

Robotnik gospodarczy

Zatrudnimy ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO w Dziale Żywienia w ramach umowy o pracę na pełny etat.

Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie podstawowe lub zawodowe,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, kreatywność, uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole. 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV,
 • książeczka do celów sanitarnych. 
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • dbanie o bieżącą czystość pomieszczeń i sprzętu,
 • pomoc przy zmywaniu naczyń,
 • kontrola nad środkami czystości. 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut

 

Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Zatrudnimy w II Klinice Radioterapii i Chemioterapii lekarza specjalistę onkologii klinicznej. osby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Kliniki - tel. 32 278 88 05

Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub w trakcie specjalizacji

Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej–Curie, oddział w Gliwicach zatrudni w ramach umowy o pracę w trybie pozarezydenckim lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, (32) 278 93 65 lub rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

Zatrudnimy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lekarzy specjalistów radiologii
i diagnostyki obrazowej/radiodiagnostyki, a także lekarzy po II roku specjalizacji w z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz odbytym stażu z zakresu USG i wykonywania badań USG.
Zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Zakładu - tel. 32/278 93 65
Zatrudnimy famaceutę.

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe- tytuł magistra farmacji,
- prawo wykonywania zawodu,
- umiejętność pracy w grupie, samodzielność, dokładność.

Podstawowe obowiązki pracownika:
- wydawanie i przyjmowanie leków,
- przygotowywanie leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego,
- przygotowywanie leków recepturowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Apteką- tel. 32 278 95 49
 
 

Pielęgniarka

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
 • umiejętność pracy w zespole, - samodzielność,
 • dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytut.

Pomoc Kuchenna

Zatrudnimy POMOC KUCHENNĄ w Dziale Żywienia w ramach umowy o pracę na pełny etat.
 
Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie podstawowe lub zawodowe,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV,
 • książeczka do celów sanitarnych.
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • obróbka wstępna warzyw i owoców,
 • pomoc na kuchni, praca w zmywalni naczyń, w wydawaniu posiłków,
 • dbanie o Higienę i czystość na stanowisku pracy.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut

Robotnik gospodarczy

Zatrudnimy w Sekcji Czystości i Transportu Wewnętrznego na stanowisku robotnika gospodarczego (osoby sprzątające) w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie podstawowe/zawodowe,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • bieżące utrzymanie ładu i porządku wewnątrz Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach,
 • gruntowne sprzątanie powierzchni przy użyciu maszyn jednotarczowych.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut

Lekarz specjalista pulmonologii

Zatrudnimy lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres mailowy: beata.koziol@io.gliwice.pl lub złożenie dokumentów w Kancelarii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 278 98 99

Specjalista z zakresu obsługi systemu HIS

Zatrudnimy specjalistę z zakresu obsługi systemu HIS w Dziale Informatyki w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
Wymagane jest doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub zarządzania informatycznym systemem medycznym HIS – AMMS Asseco, mile widziana znajomość systemów takich jak LIS, kadry-płace, CATO. Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, znajomość języka zapytań SQL, znajomość rozwiązań Oracle RDBMS oraz Microsoft SQL Server.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (tj. listu motywacyjnego oraz aktualnego CV) na adres Instytutu:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
lub na adres mailowy kierownika Działu Informatyki: wojciech.osewski@io.gliwice.pl

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Kancelarii Instytut.

Specjalista z zakresu baz danych

Zatrudnimy specjalistę z zakresu baz danych w Dziale Informatyki w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość języka zapytań SQL. Znajomość rozwiązań Oracle RDBMS i Microsoft SQL Server. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub zarządzania informatycznymi systemami medycznymi (HIS, LIS, kadry-płace, CATO).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (tj. listu motywacyjnego oraz aktualnego CV) na adres Instytutu:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
lub na adres mailowy kierownika Działu Informatyki: wojciech.osewski@io.gliwice.pl

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Kancelarii Instytut.

Specjalista z zakresu administracji i konfiguracji informatycznej infrastruktury programowej oraz sprzętowej

Zatrudnimy specjalistę z zakresu administracji i konfiguracji informatycznej infrastruktury programowej oraz sprzętowej w Dziale Informatyki w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
Umiejętność instalacji, konfiguracji, aktualizacji i zarządzania serwerowymi systemami operacyjnymi rodziny Microsoft Windows Serwer oraz Linux. Znajomość platformy Vmware, Exchange oraz środowiska Microsoft Active Directory.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (tj. listu motywacyjnego oraz aktualnego CV) na adres Instytutu:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
lub na adres mailowy kierownika Działu Informatyki: wojciech.osewski@io.gliwice.pl

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Kancelarii Instytut. 

POMOC TECHNICZNA

Zatrudnimy POMOC TECHNICZNĄ w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
 • Wykształcenie podstawowe/zawodowe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole.
Wymaganie dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty na adres:

Sekretariat Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice

lub na adres e-mail: rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

lub złożyć w Sekretariacie Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (nowy budynek I piętro).


 

Robotnik gospodarczy - Dział Żywienia

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO (umowa o pracę/pełny wymiar czasu pracy).

Do obowiązków pracownika będzie należało:
 • Dbanie o bieżącą czystość pomieszczeń i sprzętu
 • Pomoc przy zmywaniu naczyń
 • Kontrola nad środkami czystości
Wymagania dla kandydatów:
 • Wykształcenie podstawowe/zawodowe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, kreatywność, uczciwość
 • Umiejętność pracy w zespole
Wymaganie dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV,
 • książeczka do celów sanitarnych
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:
32 278-91-11; kom. 662-230-280

lub przesłanie oferty na adres:
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
 • adres e-mail: agnieszka.sorychta@io.gliwice.pl
 • złożyć w Kancelarii Centrum Onkologii – Instytutu (stary budynek parter)

 

Referent ds. Zamówień Publicznych

Zatrudnimy do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia REFERENTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,
 • biegła znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • staż pracy – min. 3 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych w podmiotach leczniczych (preferowane zatrudnienie w Szpitalu),
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność organizacji pracy oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.
Główne obowiązki pracownika min.:
 • udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno–prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
 • ocena formalno–prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne),

Wymagane dokumenty:
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty na adres:

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożyć w Kancelarii Instytut.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z prowadzonym naborem na stanowisko w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Małgorzata Błaszczak, teł: 32 278 91 85. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego naboru na stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w prowadzonym naborze na stanowisko. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Konkursy


Wyniki konkursu na stanowisko typu "post-doctoral resercher" finansowane w ramach projektu Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesniego raka płuca