Jesteś tutaj

Oferty pracy


OFERTY PRACYLekarz specjalista z radioterapii onkologicznej

Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach zatrudni  Lekarza Specjalistę z radioterapii onkologicznej do pracy w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii z perspektywami rozwoju naukowego (doktorat lub habilitacja).  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Dyrektora Oddziału - tel. 32/278- 96-18.
 
Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
​lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

 

Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Zatrudnimy w II Klinice Radioterapii i Chemioterapii lekarza specjalistę onkologii klinicznej. osby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Kliniki - tel. 32 278 88 05

Oferty proszę przesyłać na adres:
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice (KADRY) 
lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub w trakcie specjalizacji

Zatrudnimy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lekarzy specjalistów radiologii
i diagnostyki obrazowej/radiodiagnostyki, a także lekarzy po II roku specjalizacji w z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz odbytym stażu z zakresu USG i wykonywania badań USG.
Zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Zakładu - tel. 32/278 93 65
Zatrudnimy famaceutę.

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe- tytuł magistra farmacji,
- prawo wykonywania zawodu,
- umiejętność pracy w grupie, samodzielność, dokładność.

Podstawowe obowiązki pracownika:
- wydawanie i przyjmowanie leków,
- przygotowywanie leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego,
- przygotowywanie leków recepturowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Apteką- tel. 32 278 95 49
 
 

Pielęgniarka

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
 • umiejętność pracy w zespole, - samodzielność,
 • dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytut.

Pielęgniarki/Pielęgniarzy Anestezjologicznych

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY ANESTEZJOLOGICZNYCH w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV)
na adres Instytutu lub na adres mailowy do Naczelnej Pielęgniarki :
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
e-mail: Miroslawa.Jendryczko@io.gliwice.pl

lub złożyć w Kancelarii Instytut.

Pomoc Kuchenna

Zatrudnimy w Dziale Żywienia pomoce kuchenne (1 osobę w ramach umowy na okres próbny, 1 osobę w ramach umowy na zastępstwo)

Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie podstawowe lub zawodowe,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
Wymagania dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV,
 • książeczka do celów sanitarnych.
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • obróbka wstępna warzyw i owoców,
 • pomoc na kuchni, praca w zmywalni naczyń, w wydawaniu posiłków,
 • dbanie o Higienę i czystość na stanowisku pracy.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut

Robotnik gospodarczy

Zatrudnimy w Sekcji Czystości i Transportu Wewnętrznego na stanowisku robotnika gospodarczego (osoby sprzątające) w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie podstawowe/zawodowe,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
 • bieżące utrzymanie ładu i porządku wewnątrz Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach,
 • gruntowne sprzątanie powierzchni przy użyciu maszyn jednotarczowych.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
lub złożenie dokumentów w Kancelarii Instytut

Lekarz specjalista pulmonologii

Zatrudnimy lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres mailowy: beata.koziol@io.gliwice.pl lub złożenie dokumentów w Kancelarii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 278 98 99

Specjalista z zakresu obsługi systemu HIS

Zatrudnimy specjalistę z zakresu obsługi systemu HIS w Dziale Informatyki w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
Wymagane jest doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub zarządzania informatycznym systemem medycznym HIS – AMMS Asseco, mile widziana znajomość systemów takich jak LIS, kadry-płace, CATO. Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, znajomość języka zapytań SQL, znajomość rozwiązań Oracle RDBMS oraz Microsoft SQL Server.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (tj. listu motywacyjnego oraz aktualnego CV) na adres Instytutu:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
lub na adres mailowy kierownika Działu Informatyki: wojciech.osewski@io.gliwice.pl

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Kancelarii Instytut.

Specjalista z zakresu baz danych

Zatrudnimy specjalistę z zakresu baz danych w Dziale Informatyki w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość języka zapytań SQL. Znajomość rozwiązań Oracle RDBMS i Microsoft SQL Server. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub zarządzania informatycznymi systemami medycznymi (HIS, LIS, kadry-płace, CATO).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (tj. listu motywacyjnego oraz aktualnego CV) na adres Instytutu:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
lub na adres mailowy kierownika Działu Informatyki: wojciech.osewski@io.gliwice.pl

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Kancelarii Instytut.

Specjalista z zakresu administracji i konfiguracji informatycznej infrastruktury programowej oraz sprzętowej

Zatrudnimy specjalistę z zakresu administracji i konfiguracji informatycznej infrastruktury programowej oraz sprzętowej w Dziale Informatyki w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
Umiejętność instalacji, konfiguracji, aktualizacji i zarządzania serwerowymi systemami operacyjnymi rodziny Microsoft Windows Serwer oraz Linux. Znajomość platformy Vmware, Exchange oraz środowiska Microsoft Active Directory.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (tj. listu motywacyjnego oraz aktualnego CV) na adres Instytutu:
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
lub na adres mailowy kierownika Działu Informatyki: wojciech.osewski@io.gliwice.pl

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Kancelarii Instytut. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z prowadzonym naborem na stanowisko w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Małgorzata Błaszczak, teł: 32 278 91 85. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego naboru na stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w prowadzonym naborze na stanowisko. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Konkurs