Jesteś tutaj

Oświadczenie Dyrektora ws. artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 28.04.2018 r.


Oświadczenie Dyrektora ws. artykułu w Gazecie Wyborczej
 
W związku z artykułem red. Judyty Watoły pt. „Straty w Centrum Onkologii. Po raz pierwszy od 25 lat!”, zamieszczonym w Gazecie Wyborczej w dniu 28.04.2018 informuję co następuje:

  1. Nieprawdą jest, że pracownicy Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu w Gliwicach nie otrzymują premii. Zarówno premie motywacyjne, jak wszelkie dodatki zadaniowe są wypłacane regularnie i na bieżąco wszystkim pracownikom.
  2. Rezerwa finansowa (oszczędności) pozostaje nietknięta. Odsetki z jej lokat nie przynosiły nigdy istotnego zysku pozwalającego na wypłatę nadzwyczajnych premii i nagród.
  3. Ujemny bilans finansowy (-10.714.246 zł) za 2017 roku został spowodowany szeregiem czynników. Przede wszystkim, w stosunku do roku 2016 i lat wcześniejszych:
    • nastąpił wzrost kosztów zatrudnienia na skutek zwiększenia liczby pracowników (głównie tzw. „białego personelu”), zwiększenia wynagrodzeń i zwiększenia liczby dyżurów lekarskich;
    • pomimo wzrostu przychodów z realizacji świadczeń medycznych NFZ doszło do zmiany dotychczasowej proporcji w kierunku zwiększenia udziału procedur kosztochłonnych, tzn. nie bilansujących się (chirurgia, chemioterapia i wszystkie rodzaje hospitalizacji) przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby i wyceny procedur z radioterapii;
    • to pociągnęło za sobą istotny wzrost kosztów zużycia, głównie materiałów, leków i energii.

Te fakty są zgodne z działaniami Dyrekcji zmierzającymi do poprawy jakości i komfortu pracy i do poszerzenia oferty diagnostyczno-leczniczej dla chorych na nowotwory złośliwe, tak aby Oddział COI w Gliwicach spełniał kryteria włączenia do Narodowego Instytutu Onkologii.