Jesteś tutaj

Projekty finansowane z budżetu Państwa
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00043”
 
Konkurs numer ABM/1/2019 na realizacje projektów badawczo – naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych
 
„Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły mielodysplastyczne” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 115 422,05 zł
Całkowita wartość projektu: 3 115 422,05 zł
 
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00044”
 
„Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 13 935 161,60 zł
Całkowita wartość projektu: 13 935 161,60 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00066
 
„Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny.” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 6 531 142,82 zł
Całkowita wartość projektu: 6 531 142,82 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/01/00021
 
„Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL).” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 111 391,30 zł
Całkowita wartość projektu: 3 111 391,30 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/01/00027
 
„Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy  prospektywne, wieloośrodkowe, badanie randomizowane (Thyropred2-LIMIT)” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa:  6 209 582,44 zł
Całkowita wartość projektu: 6 209 582,44 zł
 
 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/03/00014
 
„Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 675 016,48 zł
Całkowita wartość projektu: 9 675 016,48 zł
 

Projekt wspófinansowany ze środków budżetu państwa przez Narodowe Centrum Nauki, numer Projektu 2019/34/H/NZ7/00503
 
„Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy" (czytaj więcej...)

Dofinansowanie z budżetu państwa: 416 283,75 zł
Całkowita wartość projektu: 2 775 225,00 zł