Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Orskiego

Dnia 05 marca 2018 o godzinie 12:00 w Audytorium im. J. Święckiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Orskiego pt.:
 
Ocena wpływu zrobotyzowanej radioterapii guzów ośrodkowego układu nerwowego na narząd wzroku i drogę wzrokową.
 
Promotor:          Dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, prof. nadzw. UŚ
Recenzenci:       Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
                            Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
 
Komisja doktorska pozytywnie zaopiniowała wniosek do Rady Naukowej o nadanie lek. Michałowi Orskiemu stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyny.