Jesteś tutaj

Uroczystość wręczenia dyplomów - 2017 rok

19 grudnia 2017 roku, w Centrum Onkologii – Instytucie Oddział Gliwice, odbyła się podwójna uroczystość - wręczenia dyplomów i złożenia gratulacji pracownikom naukowym, którzy w 2017 roku uzyskali tytuł doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych i profesora nauk medycznych oraz wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego.
W obecności Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie prof. dr hab. J. Walewskiego, Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu Oddział Gliwice prof. dr hab. K. Składowskiego, Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. A. Maciejczyka, Przedstawiciela Kapituły Nagrody im. H. Koprowskiego prof. dr hab. P. Widłaka, Promotorów, Członków Rady Naukowej, Samodzielnych Pracowników Naukowych COIOG, Dyrekcji oraz zaproszonych Gości – przedstawicieli gliwickich i śląskich uczelni i instytutów naukowych wręczono dyplomy nowo mianowanym:
Profesorom - Andrzejowi Tukiendorfowi, Jerzemu Wydmańskiemu;
Doktorom habilitownym -  Agnieszce Czarnieckiej, Grażynie Kamińskiej - Winciorek;
Doktorom - Agacie Celejewskiej, Marcinowi Kubeczko, Małgorzacie Lochmajer, Aleksandrze Napieralskiej, Witoldowi Opiełce, Pawłowi Polanowskiemu, Małgorzacie Roś – Mazurczyk.
Nagrodę Laureata im. Hilarego Koprowskiego otrzymał prof. dr hab. Przemysław Juszczyński
z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Wszystkim nowo mianowanym profesorom, doktorom habilitowanym i doktorom oraz Laureatowi Nagrody im. Hilarego Koprowskiego serdecznie gratulujemy!