Jesteś tutaj

W Centrum Onkologii w Gliwicach odbędzie się spotkanie w ramach „Cyklu Międzywydziałowych Wykładów z zakresu Nauk Przyrodniczych”, organizowanych przez Komisję Nauk Przyrodniczych, Stacji Naukowej PAU w Katowicach – 09/04/2018.

Katowice, 20.03.2018


Szanowni Państwo
        Serdecznie zapraszamy na ciekawą wizytę w Centrum Onkologii-Instytut Im. Marii Skłodowskiej Curie,  Oddział w Gliwicach w dniu 9 kwietnia 2018 roku,   w poniedziałek o godz. 15-tej. Centrum Onkologii w Gliwicach jest jednym z najlepiej i najnowocześniej  wyposażonych placówek w Polsce specjalizujących się w leczeniu chorób nowotworowych.
 
 Podczas wizyty odbędzie się wykład  w ramach  „Cyklu Międzywydziałowych Wykładów z zakresu Nauk Przyrodniczych”, organizowanych przez Komisję Nauk Przyrodniczych, Stacji Naukowej PAU w Katowicach.
       
Wykład wprowadzający na temat „Badań Naukowych  w Medycynie Nuklearnej” wygłosi  Pani prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb, Kierownik Zakładu  Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Gliwicach.
Wykład odbędzie się w Sali Wykładowej im. J. Święckiego w (w starym budynku)  Centrum Onkologii w Gliwicach,  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15.
 
Po wykładzie, dzięki uprzejmości  Pana Prof. dr hab. Krzysztofa Ślosarka, Kierownika Zakładu Planowania Radioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach, będziemy mieli możliwość poznania w wybranych Pracowniach najnowszych technologii w diagnostyce i leczeniu nowotworów.
 
 
Z poważaniem.
 
Wiktor Zipper
Przewodniczący Komisji Nauk Przyrodniczych
Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach