Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-170/18

Sukcesywna dostawa mikrosfer dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-164/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

20/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/18

Sukcesywne dostawy odczynników oraz dzierżawa aparatu do oznaczania chromograniny A dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/18

ZAKUP I INSTALACJA MAMMOGRAFU CYFROWEGO WRAZ W WYKONANIEM PRAC ADAPTACYJNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

01/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-136/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

19/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-135/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz  z dzierżawą aparatury do barwień  IHC dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

19/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-117/18

Dostawa mikroskopu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

17/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/18

Sukcesywna dostawa leku Pasireotide dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

16/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/18

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-113/18

Dostawa systemu LC-MS/MS dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

25/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-116/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

25/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-110/18

SERWISOWANIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS DLA CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

20/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-101/18

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-87/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz  z dzierżawą aparatury do barwień  IHC dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/18

Rozbudowa infrastruktury pasywnej i aktywnej w zakresie relokacji punktu węzłowego MDF-2 oraz utworzenia punktu węzłowego MDF-1 w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach

27/09/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-152/18

Świadczenie usług serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

31/08/2018 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-187/18

Zakup zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

16/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-191/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

15/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-190/18

Sukcesywne dostawy artykułów sypkich dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-182/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-181/18

Sukcesywna dostawa leku dexamethasone dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-183/18

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/10/2018 Dostawy
DO/DZ – 381–1 –184/18

Sukcesywna dostawa pojemników oraz kartonów na odpady medyczne dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

26/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/18

SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

25/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/18

DOSTAWA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/18

Dostawa wózków medycznych i gospodarczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

11/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-169/18

Sukcesywne dostawy niegazowanej wody źródlanej dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-176/18

Sukcesywna dostawa leku eltrombopag dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-174/18

Dostawy bibliotek do sekwencjonowania NGS kompatybilnych z sekwenatorem MiniSeq Illumina dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

08/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1- 172/18

Dostawa mikroskopu diagnostycznego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-167/18

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Badań Translacyjnych Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/18

SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW MEDYCZNYCH  DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

01/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

25/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-149/18

Sukcesywna dostawa środka kontrastowego dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

18/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-165/18

Sukcesywna dostawa pojemników oraz kartonów na odpady medyczne dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

17/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-156/18

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-160/18

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34+ urządzeniem CliniMacs Plus dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

05/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-140/18

Zakup aplikatorów ginekologicznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

04/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-155/18

Sukcesywna dostawa sprzętu do gastrostomii przezskórnej dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

30/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-148/18

Dostawa ramienia C dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

29/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-143/18

Dostawa wózków medycznych i gospodarczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

23/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/18

Sukcesywne dostawy wody źródlanej niegazowanej dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

21/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-146/18

DOSTAWA I MONTAŻ  MEBLI DLA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

21/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-144/18

Dzierżawa aparatu do posiewów krwi wraz z dostawą odczynników, testów manualnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz dzierżawa butli gazowych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział Gliwice

01/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/18

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZAKŁADU PET  CENTRUM ONKOLOGII- INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 

31/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-132/18

Sukcesywna dostawa leku nintedanib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-137/18

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

23/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-127/18

Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów i kontroli do badania 5 Fluorouracylu i Paclitakselu w osoczu krwi dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-120/18

Dostawa odczynników do oznaczania PDL-1 dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/18

Sukcesywne dostawy zestawów odczynników do diagnostyki rzadkich mutacji w genach dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

29/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-104/18

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

24/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-157/18

Świadczenie usług przeglądów aparatów do znieczulania, kardiomonitorów oraz respiratora dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

17/10/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-145/18

Modernizacja mammografu Mammomat Inspiration Prime firmy Siemens o dodatkową opcję do tomosyntezy dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/09/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-162/18

WYKONANIE WZORCOWANIA MIERNIKÓW AKTYWNOŚCI W CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

06/09/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-153/18

Świadczenie usług serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

27/08/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-129/18

Usługa całodobowej obsługi instalacji i urządzeń w wymiennikowni ciepła dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/07/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-163/18

Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

01/10/2018 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-7/18

KONKURS OFERT  
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

14/11/2018 Usługi
DO/DZ-381-9-6/18

Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych

16/10/2018 Usługi
DO/DZ-381-9-5/18

Badania laboratoryjne,Diagnostyka hematologiczna – badania cytogenetyczne i molekularne

13/09/2018 Usługi