Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-186/18

Zakup zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do negatywnej selekcji komórek CD8 oraz zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34+ urządzeniem CliniMacs Plus dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/18

Sukcesywne dostawy odczynników oraz dzierżawa aparatu do oznaczania chromograniny A dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/18

ZAKUP I INSTALACJA MAMMOGRAFU CYFROWEGO WRAZ W WYKONANIEM PRAC ADAPTACYJNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

01/08/2018 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-5/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/19

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych i tłuszczy dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-6/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku MIBG 123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-199/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/18

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

14/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-194/18

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

12/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-198/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

06/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-195/18

Zakup zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

29/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-185/18

Dostawa monitorów opisowych dla mammografii wraz z komputerem PC dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

26/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-191/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

15/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-177/18

Sukcesywna dostawa lamp oświetlenia ogólnego w wykonaniu LED  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

07/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/18

SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

25/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/18

DOSTAWA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-162/18

WYKONANIE WZORCOWANIA MIERNIKÓW AKTYWNOŚCI W CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

06/09/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-196/18

Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/11/2018 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-8/18

KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

06/12/2018 Dostawy