Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-1/17

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-145/16

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych  dla ZPN i ZPET  dla Centruum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

12/12/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-117/16

Sukcesywna dostawa  preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

29/11/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/16

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/11/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-128/16

Sukcesywna dostawa leku olaparyb dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/11/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/16

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych oraz przeciwciał dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

03/11/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/17

Usługa serwisowa przyspieszacza Truebeam s/n 2411 dla Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

29/03/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-13/17

Modernizacja systemu Tomotherapy dla Centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

20/02/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-15/17

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej pozamedycznej dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
 

01/02/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-133/16

Wykonywanie pełnego serwisu zintegrowanego systemu linii terapeutycznych  ARIA 13.6 firmy Varian Medical Systems dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddziału w Gliwicach
 
 

21/12/2016 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-25/17

Sukcesywna dostawa ekspanderów anatomicznych, protez anatomicznych i sizerów śródoperacyjnych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/17

Dostawa i instalacja źródła protonów w układzie dual proton source w cyklotronie firmy IBA w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-44/17

Sukcesywna dostawa leku Pertuzumab dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

28/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/17

Sukcesywne dostawy pieczywa, mięsa i wędlin,ryb i przetworów rybnych oraz warzyw i owoców  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

23/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

22/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-39/17

Dostawa  foteli do podawania cytostatyków dla Oddziału Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.
 
 
 
 

21/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-9/17

Zakup i wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta  dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach

17/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

10/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/17

Sukcesywne dostawy filmów mammograficznych oraz do zdjęć RTG, MR i TK  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 

08/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-17/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, dezynfekcji dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

07/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-35/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

01/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

20/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/17

Dostawa wózków medycznych i transportowych  dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.
 

17/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

14/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/17

Sukcesywna dostawa leku Rituximab dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

13/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/17

Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego oraz dzierżawa programatorów do kontroli wszczepialnych urządzeń kardiologicznych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

03/02/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

26/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/17

Dostawa pomp infuzyjnych i aparatu do EKG dla Oddziału Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 
 

24/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-6/17

Sukcesywna dostawa gazów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach

16/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-157/16

Sukcesywne dostawa odczynników do analiz oraz sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów hematologicznych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach 

05/01/2017 Dostawy
DO/DZ-381-153/16

Dostawa płyt chłodzących do bloczków parafinowych integrowalnych w blat stołu oraz mikroskopów diagnostycznych jednostanowiskowych stanowiących wyposażenie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/12/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-139/16

Dostawa systemu monitorowania dozymetrycznego pacjenta po dawkach terapeutycznych radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

07/12/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-129/16

Sukcesywna dostawa preparatów i sprzętu do żywienia dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/12/2016 Dostawy
DO/DZ-381-1-50/17

Wykonywanie usług kalibracji pipet dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach. 

13/04/2017 Usługi
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-1/17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej

20/03/2017 Usługi
DO/DZ-381-9-2/16

Konkurs na udzialanie świadczen zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

03/01/2017 Usługi