Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-113/18

Dostawa systemu LC-MS/MS dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

25/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-111/18

Zakup komputerowych stacji laboratoryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

04/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-108/18

Zakup komputerowych stacji graficznych do cyfrowej patomorfologii dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

01/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-107/18

Zakup drukarek do znakowania pojemników z materiałem tkankowym dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

01/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-87/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz  z dzierżawą aparatury do barwień  IHC dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-105/18

Zakup sekwenatora następnej generacji w technologii półprzewodnikowej dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/05/2018 Dostawy
DODZ/-381-1-106/18

Zakup systemu do mikrodyssekcji preparatów histologicznych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-100/18

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów do oznaczeń immunochemicznych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

28/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-96/18

Zakup drukarek do szkiełek mikroskopowych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

28/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/18

Zakup wielostanowiskowej stacji diagnostycznej do analizy zaawansowanych badań MR z zakresui radiologii onkologicznej dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/18

 
SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA ORAZ ZESTAWÓW  DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORU DOTATATE 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

19/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/18

Sukcesywne dostawy masek termoplastycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

30/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/18

Dzierżawa aparatów wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla ZAiBK oraz sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla ZMNiEO  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
 

26/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-55/18

Serwisowanie urządzeń medycznych firmy Siemens w Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach

23/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/18

SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU PRZEZNACZONEGO DO STABILIZACJI PACJENTÓW W RADIOTERAPII DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

16/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/18

Sukcesywne dostawy odczynników oraz dzierżawa aparatów do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii dla  Centrum Onkologii Instytutu  im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

12/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/18

Dzierżawa aparatów immunohematologicznych  wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

20/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/18

Sukcesywne dostawy odczynników biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

02/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/18

Dzierżawa aparatów, wyposażenia dodatkowego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania  oznaczeń molekularnych metodą RT-PCR oraz  zakup odczynników  do diagnostyki  wirusów grypy A i B dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

02/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/18

Sukcesywne dostawy mikromacierzy, odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie,  Oddział w Gliwicach

11/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-3/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów i Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii INstytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

04/01/2018 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-132/18

Sukcesywna dostawa leku nintedanib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-137/18

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

23/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-138/18

DOSTAWA FILMÓW DOZYMETRYCZNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

20/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-94/18

Rozbudowa systemu szpitalnego o nową część administracyjną wraz z migracją danych z użytkowanego systemu do nowego oprogramowania dla Centrum Onkologii- Instytutu  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

12/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-127/18

Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów i kontroli do badania 5 Fluorouracylu i Paclitakselu w osoczu krwi dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-123/18

DOSTAWA FILMÓW DOZYMETRYCZNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

06/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-74/18

Dostawa miernika zanieczyszczeń pirogenami i aktywnościomierza dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-120/18

Dostawa odczynników do oznaczania PDL-1 dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-119/18

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/18

Sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/18

Dostawa sprzętu AGD dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-109/18

Zakup aparatów elektrochirurgicznych z modułem bipolarnego zamykania dużych naczyń  dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

12/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/18

Sukcesywne dostawy zestawów odczynników do diagnostyki rzadkich mutacji w genach dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

29/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-104/18

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

24/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-98/18

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/18

Dostawa abatora - urządzenia do spalania pozostałości tlenku etylenu dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/18

Dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

14/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-93/18

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania NT-proBNP oraz filtrów gąbkowych do aparatów do znieczulania  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
 

10/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-85/18

Sukcesywne dostawy zestawów do barwienia  preparatów cytologicznych oraz wapna sodowanego dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-77/18

ZAKUP MEBLI DLA ZAKŁADU ANALITYKI I BIOCHEMII KLINICZNEJ CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

18/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-81/18

Serwisowanie urządzenia Biograph mCT Flow 40-4R wraz z  systemem laserów LAPLaser Astor w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

17/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/18

Zakup wyposażenia do Pracowni Mikrobiologii  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

10/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/17

SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA ORAZ ZESTAWÓW  DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORU DOTATATE 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 
 

06/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-68/18

ZAKUP LICENCJI NA URZĄDZENIA FORTIGATE 1000C DLA  CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 

28/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-65/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach
 

19/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/18

Wykonanie przeglądów / wzorcowania  okresowego aparatury kontrolno-pomiarowej  w Zakładzie Diagnostyki PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

13/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach

06/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-45/18

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/18

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

01/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/18

Sukcesywne dostawy soli w tabletkach oraz chemii gospodarczej dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

28/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/18

Projekt i dostawa mebli dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-17/18

PRZEDŁUŻENIE WSPARCIA TECHNICZNEGO I ZAKUP AKTUALNYCH SUBSKRYPCJI NA SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA DANYCH DLA  CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

31/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/18

Dostawa wózków medycznych i transportowych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

11/01/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-176/17

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH MARKI HP I INNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH 

29/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/17

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2018 rok dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-162/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/17

Sukcesywne dostawy odczynników kalibratorów oraz materiałów kontrolnych do badania mioglobiny i galektyny na dzierżawionych przed ZAiBK analizatorach oraz sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

14/12/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/17

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w  Gliwicach.

28/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

21/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-105/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/17

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

03/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/17

Dostawa przenośnego licznika cząstek do Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-129/18

Usługa całodobowej obsługi instalacji i urządzeń w wymiennikowni ciepła dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/07/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-92/18

Usługa odbioru, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych o kodach 19 01 13* i 19 01 17* wytworzonych w instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/06/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-50/18

Świadczenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/04/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-35/18

ŚWIADCZENIE USŁUG REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTARCZANIA DO SIEDZIBY CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH BILETÓW LOTNICZYCH NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PASAŻERSKIE PRZEWOZY LOTNICZE
 
 
 

14/03/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-63/18

Przeglądy serwisowe i naprawa pojazdów samochodowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/03/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-30/18

Kalibracja aparatu do terapii śródoperacyjnej dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

07/02/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-14/18

Przeglądy serwisowe i naprawa urządzeń dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwice

12/01/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-141/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń gastronomicznych w Dziale Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-129/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń chłodniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

24/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-104/17

Usługa sukcesywnego wywozu odpadów oraz skup makulatury i olei od Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/08/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-128/17

Przystosowanie pomieszczeń do stworzenia Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/11/2017 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-4/18

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE UKŁADU HLA,
BADANIA KONSULTACYJNE IMMUNOHEMATOLOGICZNE

19/03/2018 Usługi