Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-169/19

Sukcesywne dostawy przeciwciał swoistych stężonych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. MariiSkłodowskiej - Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-176/19

Sukcesywne dostawy leku Tisagenlecleucel dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

02/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

25/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-168/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

31/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-161/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-152/19

Sukcesywne dostawy odczynników i sond dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałw Gliwicach

11/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. MariiSkłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/19

Sukcesywne dostawy  materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-85/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 118/19

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

07/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/19

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-97/19

Zakup wysokorozdzielczego systemu obrazowania z wykorzystaniem fluorescencji w ramach inwestycji zatytułowanej Wyposażenie Laboratorium badań nad strukturą i funkcją egzosomów dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 1/19

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

28/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-50/19

SUKCESYWNE DOSTAWY GENERATORÓW 68GE/68GA WRAZ Z ELUENTAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

04/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/19

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-3/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/19

Świadczenie usług serwisowych aparatu do tomoterapii TOMO HD Accuray s/n 0210376 dla Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/12/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-96/19

Serwis akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

19/06/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-10/19

Świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego iQON Spectral CT s/n 860037 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

06/03/2019 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ–381–1–15/20

Sukcesywne dostawy jałowej soli fizjologicznej w gotowych sterylnych strzykawkach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/20

Sukcesywne dostawy odczynników i  materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

09/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-11/20

Sukcesywne dostawy nabiału i tłuszczy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/20

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/20

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM FLUORU 18F DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, ODDZIAŁU W GLIWICACH

03/01/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-177/19

Dostawa gazów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

16/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-185/19

Dostawa wirówki z chłodzeniem dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

09/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/19

Zakup jednogłowicowej gamma kamery narządowej (tarczycowej) dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-183/19

Sukcesywne dostawy odczynników, wapna sodowanego oraz dostawa kaset do sekwencjonowania w trybie MID dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

04/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-184/19

Sukcesywne dostawy leku Blinatumomab dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/12/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-178/19

Sukcesywne dostawy sond oraz dostawa bibliotek do oceny genów fuzyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

 

29/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-172/19

Sukcesywna dostawa odczynników i  testów do szybkiej diagnostyki dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

18/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-167/19

Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

15/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-162/19

Zakup aparatów ultrasonograficznych wraz z wykonaniem infrastruktury elektrycznej i informatycznej dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

04/11/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-160/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

24/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-148/19

Zakup oprogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

15/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

08/10/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-154/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

24/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-137/19

Zakup akcesoriów informatycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

18/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-150/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-146/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-128/19

Zakup zestawu do wykonywania biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą rezonansu magnetycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

05/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/19

DOSTAWA KALIBRATORA DAWKI I MIERNIKA ZANIECZYSZCZEŃ PIROGENAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

27/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-139/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 125/19

Rozszerzenie aplikacji xQuant dla I-131 skanera SPECT/CT Symbia Intevo 2 Siemens wraz z upgradem systemu dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/19

Sukcesywne dostawy pojemników chirurgicznych wypełnionych formaliną buforowaną dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-123/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

18/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-104/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej  i Rekonstrukcyjnej  Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

12/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-112/19

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 113/19

Dostawa materacy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

02/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-109/19

Dostawa videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach.

25/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-95/19

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

10/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 83/19

Dostawa materacy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

24/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/19

Zakup oprogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

22/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/19

Sukcesywna dostawa papierów do aparatów dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

20/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/19

Sukcesywna dostawa zestawów do fotoimmunoterapii oraz fotouczulacza 8-metoksypsoralen (8-MOP) dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 76/19

Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/19

Dostawa nośników danych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 68/19

Zakup źródeł kalibracyjnych oraz źródeł do kontroli jakości dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 57/19

Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

03/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/19

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

02/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 56/19

Sukcesywna dostawa papierów do aparatów, żeli do aparatów oraz kieliszków do leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 44/19

Dostawa wycinarki do osłon indywidualnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/20

Przegląd i kalibracja systemu do terapii śródoperacyjnej PRS 500 Intrabeam s/n 6402501233 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/01/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-3/20

Upgrade dyspensera Althea do automatycznego rozdozowywania radioznacznika firmy Comecer  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/01/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-157/19

Usługa transportowa naczepy mammograficznej z wbudowanym mammografem cyfrowym, umożliwiająca wykonywanie badań mammograficznych w trybie mobilnym w obrębie województwa śląskiego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

17/10/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-151/109

Upgrade oprogramowania Oncentra Masterplan z uwzględnieniem opcji niejednorodności dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

08/10/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-155/19

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego wraz z usługą wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie  sieci LAN i WAN dla Centrum Onkologii Instytutu  im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

08/10/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 65/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

05/04/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 39/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

22/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 26/19

Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG do biopsji stereotaktycznej Affirm s/n APB1000123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/02/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-164/19

Przebudowa pomieszczeń w celu instalacji aparatu TRUE BEAM Varian w Budynku Radioterapii przy Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/11/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-73/19

Wymiana stolarki okiennej w Budynku Kliniki wraz z łącznikami  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/06/2019 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-1/20

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE UKŁADU HLA ORAZ BADANIA KONSULTACYJNE IMMUNOHEMATOLOGICZNE

03/01/2020 Usługi
DO/DZ-381-9-14/19

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań immunogenetycznych układu HLA oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/12/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-10/19

Konkurs ofert w zakresie czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/12/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-12/19

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań wirusologicznych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
 

28/11/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-9/19

Badania wirusologiczne

15/11/2019 Usługi