Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-74/19

Sukcesywne dostawy zestawów do izolacji DNA oraz jednorazowych materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

30/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/19

Sukcesywne dostawy odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonywanie tych badań dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

30/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-59/19

Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

16/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-52/19

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC do ilościowego oznaczania amin biogennych w płynach ustrojowych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-50/19

SUKCESYWNE DOSTAWY GENERATORÓW 68GE/68GA WRAZ Z ELUENTAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

04/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  do wykonywania badań hematologicznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach,

29/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/19

Sukcesywna dostawa leku vismodegib dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

26/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/19

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/19

Dostawa wody do urządzeń wodociągowych będacych w posiadaniu Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/19

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/19

Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz dostawy podłoży mikrobiologicznych dla Zakładu PET Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/19

Dzierżawa analizatorów do wykonywania  oznaczeń parametrów krytycznych, wapnia zjonizowanego  i elektrolitów w moczu  wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-3/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/19

Sukcesywna dostawa leku atezolizumab dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

14/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/19

Sukcesywna dostawa leku pertuzumab dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

12/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-24/19

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

05/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-15/19

Sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego pomiaru OB dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/19

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów trwałych i zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

14/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-186/18

Zakup zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do negatywnej selekcji komórek CD8 oraz zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34+ urządzeniem CliniMacs Plus dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/18

Sukcesywne dostawy odczynników oraz dzierżawa aparatu do oznaczania chromograniny A dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/18

ZAKUP I INSTALACJA MAMMOGRAFU CYFROWEGO WRAZ W WYKONANIEM PRAC ADAPTACYJNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

01/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/19

Świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego iQON Spectral CT s/n 860037 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

06/03/2019 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-105/19

Dostawa materacy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

14/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/19

Sukcesywna dostawa DMSO w strzykawkach dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

24/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 89/19

Sukcesywne dostawy pakowanych wędlin w plastrach i drobiu dla potrzeb bufetu i powstającego Bistro Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/19

Sukcesywna dostawa papierów do aparatów dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

20/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/19

Sukcesywne dostawy nabiału, past, konserw oraz warzyw i owoców dla potrzeb bufetu i powstającego bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

17/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 69/19

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

15/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/19

Sukcesywne dostawy odczynników kalibratorów i kontroli do wykonywania badań 5- fluorouracylu w osoczy krwi dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

14/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-84/19

Sukcesywne dostawy owoców, warzyw i artykułów różnych oraz mrożonek i wyrobów gotowych dla Działu Żywienia
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/19

Sukcesywna dostawa zestawów do fotoimmunoterapii oraz fotouczulacza 8-metoksypsoralen (8-MOP) dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/19

Sukcesywna dostawa ekspanderów tkankowych, implantów piersiowych i sizerów oraz nakładek jednorazowych na uchwyt elektrody monopolarnej do ewakuowania dymów dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 76/19

Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-63/19

Zakup elektrod biernych do diatemii dla Bloku Operacyjnego Centum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/19

Sukcesywne dostawy owoców, warzyw i artykułów różnych oraz jaj dla  Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/19

Dostawa nośników danych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-55/19

Sukcesywne dostawy nabiału  dla potrzeb bufetu i powstającego Bistro Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 68/19

Zakup źródeł kalibracyjnych oraz źródeł do kontroli jakości dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-53/19

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

08/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 57/19

Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

03/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

02/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/19

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

02/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 56/19

Sukcesywna dostawa papierów do aparatów, żeli do aparatów oraz kieliszków do leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 44/19

Dostawa wycinarki do osłon indywidualnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/19

Sukcesywna dostawa elementów wymiennych do strzykawki empower cta dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 45/19

Zakup źródeł kalibracyjnych oraz źródeł do kontroli jakości dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/19

Sukcesywna dostawa leku enzalutamide dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/19

SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

05/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/19

Sukcesywna dostawa źródeł Ir-192 do aparatów HDR wraz z obsługą serwisową urządzeń dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

27/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/19

DOSTAWA NOŚNIKÓW DANYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

25/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/19

Sukcesywna dostawa staplerów skórnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-22/19

Sukcesywna dostawa systemu implantów indywidualnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/19

Sukcesywna dostawa kleju tkankowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

01/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/19

Sukcesywna dostawa narzędzi dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

30/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-9/19

Dostawa robota do izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywnymi dostawami zestawów do izolacji DNA dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

17/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/19

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych i tłuszczy dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-6/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku MIBG 123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-199/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/18

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

14/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-194/18

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

12/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-198/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

06/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-195/18

Zakup zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

29/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-185/18

Dostawa monitorów opisowych dla mammografii wraz z komputerem PC dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

26/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-191/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

15/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/18

SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

25/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/18

DOSTAWA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1- 65/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

05/04/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 39/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

22/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 26/19

Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG do biopsji stereotaktycznej Affirm s/n APB1000123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/02/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-162/18

WYKONANIE WZORCOWANIA MIERNIKÓW AKTYWNOŚCI W CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

06/09/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-88/19

Przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-43/19

Wyburzenie budynku wolnostojącego 791b2 i utwardzenie terenu na działce 510 dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/04/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-60/19

Przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/04/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-7/19

 
Wymiana rur kanalizacyjnych w tunelu instalacyjnym Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/02/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-196/18

Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/11/2018 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-1/19

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług diagnostycznych dotyczących badań laboratoryjnych i genetycznych.

01/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-9-8/18

KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

06/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-9-6/19

Badania  mikrobiologiczne i wirusologiczne

13/06/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-5/19

Badania wirusologiczne i mikrobiologiczne / Badania genetyczne

24/05/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-4/2019

Badania wirusologiczne i mikrobiologiczne / Badania genetyczne

24/04/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-3/19

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania usług diagnostycznych dotyczących badań laboratoryjnych i genetycznych

05/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-2/19

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania usług diagnostycznych dotyczących badań laboratoryjnych specjalistycznych

25/02/2019 Usługi