Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-30/19

Sukcesywna dostawa leku atezolizumab dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

14/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/19

Sukcesywna dostawa leku pertuzumab dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

12/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-24/19

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

05/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-15/19

Sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego pomiaru OB dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/19

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów trwałych i zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

14/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-186/18

Zakup zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do negatywnej selekcji komórek CD8 oraz zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34+ urządzeniem CliniMacs Plus dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/18

Sukcesywne dostawy odczynników oraz dzierżawa aparatu do oznaczania chromograniny A dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/18

ZAKUP I INSTALACJA MAMMOGRAFU CYFROWEGO WRAZ W WYKONANIEM PRAC ADAPTACYJNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

01/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/19

Świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego iQON Spectral CT s/n 860037 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

06/03/2019 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-61/19

Zakup dwóch uprzywilejowanych pojazdów osobowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-66/19

Sukcesywna dostawa leku venetoclax dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

05/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 57/19

Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

03/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

02/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/19

Sukcesywna dostawa elementów wymiennych do strzykawki empower cta dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/19

Rozbudowa i modernizacja sieci LAN na potrzeby audiowizualne Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego w  Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

19/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/19

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin oraz ryb i przetworów rybnych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 45/19

Zakup źródeł kalibracyjnych oraz źródeł do kontroli jakości dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/19

Sukcesywna dostawa leku enzalutamide dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/19

SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

05/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków: [18F]- Fludeoksyglukozy, [18F] -  Fluoroetylotyrozyny dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/19

Sukcesywna dostawa źródeł Ir-192 do aparatów HDR wraz z obsługą serwisową urządzeń dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

27/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/19

DOSTAWA NOŚNIKÓW DANYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

25/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/19

Zakup i uruchomienie aparatu do hipertermii powierzchniowej wraz z adaptacją pomieszczenia dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/19

Sukcesywna dostawa staplerów skórnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-22/19

Sukcesywna dostawa systemu implantów indywidualnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

04/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/19

Sukcesywna dostawa kleju tkankowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

01/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/19

Sukcesywna dostawa narzędzi dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

30/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-9/19

Dostawa robota do izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywnymi dostawami zestawów do izolacji DNA dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

17/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/19

Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych i tłuszczy dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-6/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku MIBG 123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/01/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-199/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/18

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

14/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-194/18

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

12/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-198/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

06/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-195/18

Zakup zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

29/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-185/18

Dostawa monitorów opisowych dla mammografii wraz z komputerem PC dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

26/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-191/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

15/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/18

SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

25/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/18

DOSTAWA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/17

Sukcesywna dostawa odczynników do radioimmunologii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1- 39/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

22/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-32/19

Usługa wykonania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-11/19

 Serwisowanie cytometrów przepływowych Becton Dickinson FACS CANTO II s/n V33896202484 oraz FACS Aria III s/n P648282B2003 dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/02/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 26/19

Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG do biopsji stereotaktycznej Affirm s/n APB1000123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/02/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-162/18

WYKONANIE WZORCOWANIA MIERNIKÓW AKTYWNOŚCI W CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

06/09/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-35/19

Przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

21/02/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-17/19

Przebudowa pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii na IV piętrze budynku Kliniki oraz remont segmentu M1 Budynku Głównego w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

 

13/02/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-196/18

Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/11/2018 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-1/19

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług diagnostycznych dotyczących badań laboratoryjnych i genetycznych.

01/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-9-8/18

KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

06/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-9-3/19

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania usług diagnostycznych dotyczących badań laboratoryjnych i genetycznych

05/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-2/19

Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania usług diagnostycznych dotyczących badań laboratoryjnych specjalistycznych

25/02/2019 Usługi