Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-144/19

Zakup aparatu HDR do brachyterapii  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-129/19

Sukcesywne dostawy leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-116/19

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC do ilościowego oznaczania amin biogennych w płynach ustrojowych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie,  Oddział w Gliwicach

17/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-110/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

01/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-106/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki PET oraz Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach,

01/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-100/19

Sukcesywne dostawy opatrunków, rękawic medycznych, osłon oraz pokrowców dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

21/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-94/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

18/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-97/19

Zakup wysokorozdzielczego systemu obrazowania z wykorzystaniem fluorescencji w ramach inwestycji zatytułowanej Wyposażenie Laboratorium badań nad strukturą i funkcją egzosomów dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 1/19

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

28/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-92/19

Sukcesywne  dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC do ilościowego  oznaczania amin  biogennych w płynach ustrojowych dla ​Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie  Oddziału w Gliwicach

28/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/19

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

27/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-74/19

Sukcesywne dostawy zestawów do izolacji DNA oraz jednorazowych materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

30/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/19

Sukcesywne dostawy odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonywanie tych badań dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

30/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-59/19

Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

16/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-50/19

SUKCESYWNE DOSTAWY GENERATORÓW 68GE/68GA WRAZ Z ELUENTAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

04/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  do wykonywania badań hematologicznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach,

29/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/19

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/19

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

21/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

18/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-3/19

Dostawa lamp operacyjnych z systemem zarządzania obrazem i danymi na salach operacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

19/02/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-186/18

Zakup zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do negatywnej selekcji komórek CD8 oraz zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34+ urządzeniem CliniMacs Plus dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-127/19

Serwis akceleratora CyberKnife VSI s/n C251  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

31/07/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-96/19

Serwis akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

19/06/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-10/19

Świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego iQON Spectral CT s/n 860037 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

06/03/2019 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-154/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

24/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-137/19

Zakup akcesoriów informatycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

18/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-150/19

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-146/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłdowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-145/19

Sukcesywne dostawy świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz artykułów sypkich i przypraw dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 

10/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-128/19

Zakup zestawu do wykonywania biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą rezonansu magnetycznego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

05/09/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-143/19

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/19

DOSTAWA KALIBRATORA DAWKI I MIERNIKA ZANIECZYSZCZEŃ PIROGENAMI DLA CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

27/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-139/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

22/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-133/19

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 131/19

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 125/19

Rozszerzenie aplikacji xQuant dla I-131 skanera SPECT/CT Symbia Intevo 2 Siemens wraz z upgradem systemu dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/19

Sukcesywne dostawy kawy, herbaty, słodyczy, ciast, deserów i świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/08/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 120/19

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-119/19

Dostawy lamp w wykonaniu LED dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-126/19

Sukcesywna dostawa środków do automatycznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz manualnej pielęgnacji i konserwacji dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

24/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/19

Sukcesywne dostawy pojemników chirurgicznych wypełnionych formaliną buforowaną dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-124/19

Dostawa zestawów do terapeutycznej wymiany osocza dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-123/19

Sukcesywne dostawy napojów i wody dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

18/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/19

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/19

Sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb bufetu i Bistro Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-117/19

Sukcesywne opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i bistro oraz kubków jednorazowych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-104/19

Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej  i Rekonstrukcyjnej  Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

12/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/19

Sukcesywne dostawy kawy, herbaty, słodyczy, ciast, deserów i świeżych surówek dla potrzeb bufetu i bistro oraz owoców i warzyw przetworzonych i artykułów różnych
dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-112/19

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-111/19

Sukcesywna dostawa ekspanderów tkankowych, implantów piersiowych i sizerów śródoperacyjnych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

03/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 113/19

Dostawa materacy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

02/07/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-109/19

Dostawa videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach.

25/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-108/19

Sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb bufetu i Bistro Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

25/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/19

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
 

14/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-95/19

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

10/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/19

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch bezolejowych sprężarek spiralnych wraz z układem automatyki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

06/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-93/19

Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Zakładu PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

04/06/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/19

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych dla potrzeb bufetu i powstającego bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

28/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 83/19

Dostawa materacy dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

24/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/19

Zakup oprogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

22/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/19

Sukcesywna dostawa papierów do aparatów dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

20/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 69/19

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

15/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/19

Sukcesywne dostawy odczynników kalibratorów i kontroli do wykonywania badań 5- fluorouracylu w osoczy krwi dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

14/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-84/19

Sukcesywne dostawy owoców, warzyw i artykułów różnych oraz mrożonek i wyrobów gotowych dla Działu Żywienia
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/05/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/19

Sukcesywna dostawa zestawów do fotoimmunoterapii oraz fotouczulacza 8-metoksypsoralen (8-MOP) dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/19

Sukcesywna dostawa ekspanderów tkankowych, implantów piersiowych i sizerów oraz nakładek jednorazowych na uchwyt elektrody monopolarnej do ewakuowania dymów dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 76/19

Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

25/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/19

Dostawa nośników danych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

10/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 68/19

Zakup źródeł kalibracyjnych oraz źródeł do kontroli jakości dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-53/19

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

08/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 57/19

Dostawa sprzętu gastronomicznego i wyposażenia na stołówkę dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

03/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/19

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

02/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/19

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

02/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 56/19

Sukcesywna dostawa papierów do aparatów, żeli do aparatów oraz kieliszków do leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/04/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1- 44/19

Dostawa wycinarki do osłon indywidualnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/03/2019 Dostawy
DO/DZ-381-1-199/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-195/18

Zakup zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

29/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-185/18

Dostawa monitorów opisowych dla mammografii wraz z komputerem PC dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w Gliwicach

26/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-49/19

Usługa czyszczenia, mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

02/07/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 65/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

05/04/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 39/19

Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonania przeglądów akceleratora CyberKnife VSI s/n C251 oraz aparatu do tomoterapii Tomo HD s/n 0210376 dla Centrum Onkologii – Instytutu  im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

22/03/2019 Usługi
DO/DZ-381-1- 26/19

Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG do biopsji stereotaktycznej Affirm s/n APB1000123 dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/02/2019 Usługi
DO/DZ-381-1-73/19

Wymiana stolarki okiennej w Budynku Kliniki wraz z łącznikami  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/06/2019 Roboty
DO/DZ-381-1-196/18

Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/11/2018 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-8/19

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

05/08/2019 Usługi
DO/DZ-381- 9-7/19

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Świadczenia objęte przedmiotem konkursu obejmują wykonywanie badań wirusologiczne i mikrobiologiczne

25/07/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-6/19

Badania  mikrobiologiczne i wirusologiczne

13/06/2019 Usługi
DO/DZ-381-9-5/19

Badania wirusologiczne i mikrobiologiczne / Badania genetyczne

24/05/2019 Usługi