Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-186/18

Zakup zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do negatywnej selekcji komórek CD8 oraz zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34+ urządzeniem CliniMacs Plus dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

23/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/10/2018 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-179/18

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

14/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-194/18

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

12/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-200/18

Sukcesywne dostawy pieczywa i artykułów piekarniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-198/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

06/12/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-195/18

Zakup zestawu odczynników do sekwencjonowania NGS genów BRCA1/2 w raku jajnika z wykorzystaniem Platformy ION TORRENT dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

29/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-189/18

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2019 dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/11/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-196/18

Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/11/2018 Roboty
DO/DZ-381-1-150/18

Przebudowa Oddziału Chemioterapii Dziennej, Pracowni Cytostatyków oraz Izby Przyjęć Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

28/11/2018 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-8/18

KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

06/12/2018 Dostawy