Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-56/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz podłoży mikrobiologicznych  dla Centrum Onkologi Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

20/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/17

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-49/17

Sukcesywna dostawa leku Trastuzumab dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/17

Sukcesywna dostawa leku Trastuzumab dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/17

Sukcesywna dostawa leku Pertuzumab dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

30/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-40/17

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
 

27/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/17

Wykonanie systemu audio-video w trzech salach  konferencyjnych i audytorium w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziale w Gliwicach

23/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-31/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

21/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-7/17

Modernizacja systemu monitoringu ochrony radiologicznej środowiska pracy w budynku PET Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-22/17

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział Gliwice

28/02/2017 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-60/17

Dostawa i instalacja źródła protonów w układzie dual proton source
w cyklotronie firmy IBA w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-46/17

Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, materiałów  i odczynników do syntezy i kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz  sprzętu do zabiegów radioembolizacji dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

05/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/17

Dostawa gazów technicznych i mieszanek gazowych w butlach dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

 

 
 

27/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-53/17

Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego wraz z usługą wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie sieci LAN i WLAN dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddziału w Gliwicach

21/04/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-45/17

Przedłużenie licencji na urządzenia Fortigate 1000C dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 

06/04/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-21/17

Roboty adaptacyjne trzech sal konferencyjnych i audytorium z zapleczem polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji, montażu sufitów podwieszanych i malowaniu pomieszczeń w  Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach
 

06/04/2017 Roboty