Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-4/21

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

19/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/21

DZIERŻAWA APARATÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO DO WYKONYWANIA  OZNACZEŃ MOLEKULARNYCH METODĄ RT-PCR WRAZ Z  SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WW APARATÓW DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

17/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/21

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK  SPECYFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH.

 

03/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/21

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą  zintegrowanych systemów immuno-biochemicznych oraz automatycznej  linii transmisyjnej  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/02/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/09/2020 Dostawy
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-14/21

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – 1 szt. oraz Zakładu Patologii Nowotworów – 1 szt. 

16/04/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 19 / 21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-22/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/04/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –18 / 21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-20/21

Zakup zautomatyzowanego wysokoprzepustowego systemu preparacji próbek biologicznych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

09/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-17/21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI dla NIO-PIB O/Gliwice

29/03/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-7/21

Świadczenie usług serwisowania oraz napraw urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/03/2021 Usługi
DO/DZ – TPbn- 381–2 – 10 / 21

wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie  z ustawą  Prawo Budowlane art. 26 ust.1 pkt1 i art. 62 ust.1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych  w trakcie przeprowadzenia przeglądów  w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym  Oddziale w Gliwicach

10/03/2021 Usługi