Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-61/17

Sukcesywna dostawa leków oraz kontrastów do badań MR dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/16

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/17

Dostawa sprzętu endoskopowego oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni endoskopowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

28/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz podłoży mikrobiologicznych  dla Centrum Onkologi Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

20/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/17

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/17

Wykonanie systemu audio-video w trzech salach  konferencyjnych i audytorium w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziale w Gliwicach

23/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-31/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

21/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-22/17

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział Gliwice

28/02/2017 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-67/17

 Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach
 

17/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/16

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

16/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/17

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do bieżących remontów i utrzymania instalacji i infrastruktury dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-68/17

Dostawa wirówki i inkubatora dla Centrum Onkologi Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

28/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-57/17

Sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych, artykułów sypkich i przypraw oraz jaj dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/17

Usługa konserwacji dźwigów i drzwi automatycznych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

24/05/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-55/17

USŁUGA TRANSPORTOWA NACZEPY MAMMOGRAFICZNEJ Z WBUDOWANYM MAMMOGRAFEM CYFROWYM, UMOŻLIWIAJĄCA WYKONYWANIE BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W TRYBIE MOBILNYM W OBRĘBIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH 

16/05/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-52/17

Wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 i art. 62 ust. 1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów
i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych w trakcie przeprowadzonych przeglądów
dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

05/05/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-33/17

Przebudowa fragmentu II Piętra Budynku Diagnostyczno-Zabiegowego na Zakład Patologii Nowotworów oraz Pracownię Cytometrii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/05/2017 Roboty
DO/DZ-381-1-65/17

Malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

09/05/2017 Roboty
Procedury o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-10-1-17

Wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta  w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

09/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-10-2/17

Wdrożenie centralnego systemu archiwizacji danych Vendor Neutral Archive (w tym migracja danych
z posiadanych systemów PACS) wraz z radiologicznym systemem opisowym ( w tym migracja danych
z posiadanego systemu RIS firmy Siemens) oraz integracja nowych rozwiązań z aktualnym systemem HIS (Amms firmy Asseco)  w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale W Gliwicach
 

05/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-9-2/17

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych

17/05/2017 Usługi