Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-108/17

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

14/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-92/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/17

Zakup aparatu rezonansu magnetycznego 3T dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

11/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-85/17

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

01/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-77/17

Dostawa aparatu do TK wraz z wyposażeniem oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

30/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-107/17

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach 

18/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-111/17

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziałuw  Gliwicach

11/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/17

Dzierżawa sortera probówek wraz z dostawą jednorazowych  materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych  dla ZAiBK Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w  Gliwicach

26/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-79/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-112/17

WDROŻENIE CENTRALNEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI DANYCH WRAZ Z RADIOLOGICZNYM SYSTEMEM OPISOWYM ORAZ SYSTEMEM ROZPOZNAWANIA MOWY DLACENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ODDZIAŁU W  GLIWICACH
 

09/08/2017 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-120/17

Dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

08/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-118/17

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

29/08/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/17

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH MARKI HP I INNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

03/07/2017 Dostawy
DO/DZ-2381-1-78/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

09/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-123/17

Świadczenie usługi specjalistycznego ultraczułego sekwencjonowania typu RNA seq dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

15/09/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-122/17

Wsparcie serwisowe systemu Syngo.Imaging firmy Siemens eksploatowanego w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, (Oddziału w Gliwicach)

05/09/2017 Usługi