Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-155/17

Dostawa śródooperacyjnej tomografii ze zintegrowaną neuronawigacją dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej  Curie, Oddziału w Gliwicach

13/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-150/17

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

08/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-153/17

Dostawa aparatu rentgenowskiego do śródoperacyjnej radiografii materiału operacyjnego tkanek miękkich i kości dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

08/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-135/17

Zakup i instalacja infrastruktury informatycznej niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych w Ośrodku Diagnostyczno- Terapeutycznym Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

31/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-136/17

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów koagulologicznych dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

26/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-69/17

Modernizacja systemu monitoringu ochrony radiologicznej środowiska pracy w budynku PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału
w Gliwicach
 

12/10/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-96/17

Dostawa komory laminarnej do rozdozowywania radiofarmaceutyków wraz z adaptacją pomieszczenia dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

27/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-108/17

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 

14/09/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-92/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2017 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-139/17

Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z modułem bipolarnego zamykania dużych naczyń, oddymiaczem i koagulacją arganową na wózku jezdnym wraz z osprzętem dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

21/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

21/11/2017 Dostawy
DO/DZ-382-1-164/17

Dostawa agregatu wody lodowej do oziębiania glikolu do aparatu MR Prisma dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

17/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/17

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora pozwalającego na wykonywanie pojedyńczych oznaczen immunochemicznych dla ZAiBK Centrum Onkologii INstytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w  Gliwicach

16/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-160/17

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-126/17

Dostawa urządzeń i sprzętu (w tym medycznego) oraz dzierżawa programatorów do kontroli wszczepialnych urządzeń kardiologicznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-156/17

Dostawa mikroskopów diagnostycznych-konsultacyjnych stanowiących wyposażenie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-157/17

Dostawa detektora promieniowania gamma do detekcji węzła wartowniczego dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału
w Gliwicach
 

08/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-151/17

Sukcesywna dostawa leku docetaxel dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-152/17

Dostawa łóżek do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym, urządzeń do ogrzewania krwi oraz chłodziarek medycznych do przechowywania krwi dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

02/11/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-105/17

Dostawa i wymiana oprogramowania do urządzeń dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/10/2017 Dostawy
DO/DZ-2381-1-78/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

09/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-143/17

Wykonanie przeglądów/wzorcowania okresowego aparatury kontrolno-pomiarowej w Zakładzie Diagnostyki PET Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

03/11/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-141/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń gastronomicznych w Dziale Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-129/17

Serwisowanie i naprawa urządzeń chłodniczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

24/10/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-128/17

Przystosowanie pomieszczeń do stworzenia Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/11/2017 Roboty