Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-71/18

 
SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA ORAZ ZESTAWÓW  DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORU DOTATATE 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

19/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

17/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-39/18

Sukcesywna dostawa środków czystości i sprzętu gospodarczego dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/18

Sukcesywne dostawy masek termoplastycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

30/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/18

Dzierżawa aparatów wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla ZAiBK oraz sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla ZMNiEO  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
 

26/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-55/18

Serwisowanie urządzeń medycznych firmy Siemens w Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach

23/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/18

SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU PRZEZNACZONEGO DO STABILIZACJI PACJENTÓW W RADIOTERAPII DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

16/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/18

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku Radium-223 dichloride dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/18

Sukcesywne dostawy odczynników oraz dzierżawa aparatów do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii dla  Centrum Onkologii Instytutu  im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

12/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/18

Dzierżawa aparatów immunohematologicznych  wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

20/02/2018 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-60/18

Rozbudowa sieci LAN w auli i salach wykładowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

20/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-73/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

20/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-77/18

ZAKUP MEBLI DLA ZAKŁADU ANALITYKI I BIOCHEMII KLINICZNEJ CENTRUM ONKOLOGII  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

18/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-76/18

Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i innych produktów spożywczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

17/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-81/18

Serwisowanie urządzenia Biograph mCT Flow 40-4R wraz z  systemem laserów LAPLaser Astor w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

17/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/18

Zakup wyposażenia do Pracowni Mikrobiologii  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

10/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/17

SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA ORAZ ZESTAWÓW  DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORU DOTATATE 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 
 

06/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/18

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

01/03/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-8/18

Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/02/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-50/18

Świadczenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostawa komórkowych aparatów telefonicznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

18/04/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-7/18

Wykonanie remontu komina żelbetowego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/03/2018 Roboty