Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-133/18

Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/18

ZAKUP I INSTALACJA MAMMOGRAFU CYFROWEGO WRAZ W WYKONANIEM PRAC ADAPTACYJNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

01/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-136/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

19/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-135/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz  z dzierżawą aparatury do barwień  IHC dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

19/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-117/18

Dostawa mikroskopu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

17/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/18

Sukcesywna dostawa leku Pasireotide dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

16/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/18

Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

09/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-102/18

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-116/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

25/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

22/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-110/18

SERWISOWANIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS DLA CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

20/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-89/18

Sprzedaż energii elektrycznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-101/18

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

21/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/18

Usługi transportu sanitarnego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2018 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-139/18

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

06/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-144/18

Dzierżawa aparatu do posiewów krwi wraz z dostawą odczynników, testów manualnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz dzierżawa butli gazowych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział Gliwice

01/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/18

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZAKŁADU PET  CENTRUM ONKOLOGII- INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 

31/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/18

Dostawa abatora - urządzenia do spalania pozostałości tlenku etylenu dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-118/18

Dostawa stołu terapeutycznego do TBI dla Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-122/18

SUKCESYWNA DOSTAWA PIŻAM DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 
 

03/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-84/18

Usługi serwisowe mammografu cyfrowego Selenia Dimension s/n 81007155072 dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/08/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-125/18

Przegląd komór laminarnych wraz z ewentualną wymianą filtrów HEPA dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

27/07/2018 Usługi