Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-83/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów  do badań CK-MB, kwasu foliowego oraz witaminy B12  oraz sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań hormonów i białek dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w  Gliwicach

19/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instututu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/17

Sukcesywna dostawa leków oraz kontrastów do badań MR dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/17

Dostawa sprzętu endoskopowego oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni endoskopowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 

28/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz podłoży mikrobiologicznych  dla Centrum Onkologi Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

20/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/17

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/17

Wykonanie systemu audio-video w trzech salach  konferencyjnych i audytorium w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziale w Gliwicach

23/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-22/17

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział Gliwice

28/02/2017 Dostawy
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-2381-1-78/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

09/06/2017 Dostawy
DO/DZ-2381-1-78/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

09/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/17

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących marki HP i innych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

01/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-73/17

Usługa wykonywania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki PET Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

12/06/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-66/17

Roboty adaptacyjne trzech sal konferencyjnych i audytorium z zapleczem polegające na wymianie wykładzin podłogowych pomieszczeń w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

20/06/2017 Roboty
DO/DZ-381-1-59/17

Wykonanie zabudowy meblowej sali egzaminacyjnej oraz katedry i mównicy sali audytoryjnej w  Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach.

31/05/2017 Roboty
DO/DZ-381-1-33/17

Przebudowa fragmentu II Piętra Budynku Diagnostyczno-Zabiegowego na Zakład Patologii Nowotworów oraz Pracownię Cytometrii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/05/2017 Roboty
Procedury o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-10-1-17

Wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta  w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

09/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-10-2/17

Wdrożenie centralnego systemu archiwizacji danych Vendor Neutral Archive (w tym migracja danych
z posiadanych systemów PACS) wraz z radiologicznym systemem opisowym ( w tym migracja danych
z posiadanego systemu RIS firmy Siemens) oraz integracja nowych rozwiązań z aktualnym systemem HIS (Amms firmy Asseco)  w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale W Gliwicach
 

05/05/2017 Dostawy