Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-62/21

Sukcesywne dostawy zestawów do oceny genów fuzyjnych w komórkach raka płuc oraz odczynników do wykonywania oznaczenia HSV-1/2 IgM, Clostridium difficile GDH, Toksyn A i B, Kalcytoniny i Kortyzolu dla NIO PIB 

07/01/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/21

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań immunohematologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/01/2022 Dostawy
DO/DZ – 381–1 – 59 / 21

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-60/21

Sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą  aparatu do pomiaru OB oraz dostawy innych odczynników,  materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/21

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI MEDYCZNYCH I BIUROWYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/21

Zakup aparatu HDR dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/12/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 53/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-55/21

Sukcesywne dostawy zestawów płyt tytanowych i śrub tytanowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/11/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-50/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/11/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 57 /21

Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.
 

07/01/2022 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-4/22

Przebudowa z adaptacją pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1 budynku Głównego wpisanego
do rejestru zabytków na BIOBANK dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

05/01/2022 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-80/21

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie -1 na bunkier terapeutyczny K1 Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/12/2021 Roboty