Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-94/17

Dostawa sprzętu komkuterowego i urzadzeń drukujących dla Centrum Onkologii Instytutu im. Masrii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

24/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-79/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

21/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-98/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach - dostawa aparatu do barwienia immunohistochemicznego oraz hybrydyzacji in-situ

17/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-83/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów  do badań CK-MB, kwasu foliowego oraz witaminy B12  oraz sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania badań hormonów i białek dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w  Gliwicach

19/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/17

Wyposażenie Ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instututu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

26/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/17

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

04/05/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz podłoży mikrobiologicznych  dla Centrum Onkologi Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach.

20/04/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/17

Wykonanie systemu audio-video w trzech salach  konferencyjnych i audytorium w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziale w Gliwicach

23/03/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/17

Usługa serwisowa urządzeń dla Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

30/06/2017 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-82/17

Dostawa dwóch samochodów, jednego osobowego i jednego dostawczego dla Centrum Onkologii-Intytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

11/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-88/17

Zakup wielostanowiskowej stacji diagnostycznej do analizy zaawansowanych badań MR z zakresu radiologii onkologicznej dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

07/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-81/17

SUKCESYWNA DOSTAWA ŹRÓDEŁ Ir-192 DO APARATÓW HDR WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ URZĄDZEŃ DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

07/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-89/17

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

04/07/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/17

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH MARKI HP I INNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

03/07/2017 Dostawy
DO/DZ-2381-1-78/17

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział Gliwice

09/06/2017 Dostawy
DO/DZ-381-1-87/17

USŁUGA WYKONYWANIA ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI PET CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH 

05/07/2017 Usługi
DO/DZ-381-1-101/17

Roboty adaptacyjne trzech sal konferencyjnych i audytorium z zapleczem polegające na wymianie wykładzin podłogowych pomieszczeń w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach

18/07/2017 Roboty
DO/DZ-381-1-59/17

Wykonanie zabudowy meblowej sali egzaminacyjnej oraz katedry i mównicy sali audytoryjnej w  Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach.

31/05/2017 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-4/2017

Wykonywanie świadczen medycznych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjnetów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

10/07/2017 Usługi