Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-110/18

SERWISOWANIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS DLA CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

20/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-89/18

Sprzedaż energii elektrycznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

19/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-101/18

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-111/18

Zakup komputerowych stacji laboratoryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

04/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-108/18

Zakup komputerowych stacji graficznych do cyfrowej patomorfologii dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

01/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-107/18

Zakup drukarek do znakowania pojemników z materiałem tkankowym dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach.

01/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-87/18

Sukcesywne dostawy odczynników wraz  z dzierżawą aparatury do barwień  IHC dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-105/18

Zakup sekwenatora następnej generacji w technologii półprzewodnikowej dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

30/05/2018 Dostawy
DODZ/-381-1-106/18

Zakup systemu do mikrodyssekcji preparatów histologicznych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

29/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-100/18

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów do oznaczeń immunochemicznych dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

28/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-97/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

28/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

21/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/18

 
SUKCESYWNE DOSTAWY PEPTYDU, MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH DO SYNTEZY RADIOFARMACEUTYKÓW ZNAKOWANYCH IZOTOPEM 68GA ORAZ ZESTAWÓW  DO PRZYGOTOWYWANIA ROZTWORU DOTATATE 68GA DLA CENTRUM ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

19/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

17/04/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/18

Usługi transportu sanitarnego dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-112/18

Rozbudowa pomieszczeń Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii  na VI piętrze budynku Kliniki Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

14/06/2018 Roboty
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-90/18

Sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

20/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-88/18

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

13/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/18

Dostawa sprzętu AGD dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

12/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-109/18

Zakup aparatów elektrochirurgicznych z modułem bipolarnego zamykania dużych naczyń  dla Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

12/06/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/18

Dostawa abatora - urządzenia do spalania pozostałości tlenku etylenu dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

14/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/18

Dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

14/05/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/18

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

01/03/2018 Dostawy