Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Przetargi o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-170/18

Sukcesywna dostawa mikrosfer dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-175/18

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu  Medycyny Nuklearnej  dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-164/18

Sukcesywna dostawa leków dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

20/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/18

Sukcesywne dostawy odczynników oraz dzierżawa aparatu do oznaczania chromograniny A dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-133/18

Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

13/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/18

ZAKUP I INSTALACJA MAMMOGRAFU CYFROWEGO WRAZ W WYKONANIEM PRAC ADAPTACYJNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

01/08/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-117/18

Dostawa mikroskopu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

17/07/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/18

Rozbudowa infrastruktury pasywnej i aktywnej w zakresie relokacji punktu węzłowego MDF-2 oraz utworzenia punktu węzłowego MDF-1 w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach

27/09/2018 Usługi
DO/DZ-381-1-152/18

Świadczenie usług serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków w Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radioizotopów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

31/08/2018 Usługi
Przetargi o wartości szacunkowej poniżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-171/18

DOSTAWA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH
 
 

15/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/18

Dostawa wózków medycznych i gospodarczych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

11/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-169/18

Sukcesywne dostawy niegazowanej wody źródlanej dla  Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

11/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-176/18

Sukcesywna dostawa leku eltrombopag dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

10/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-174/18

Dostawy bibliotek do sekwencjonowania NGS kompatybilnych z sekwenatorem MiniSeq Illumina dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

08/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1- 172/18

Dostawa mikroskopu diagnostycznego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

02/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-167/18

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Badań Translacyjnych Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach

01/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/18

SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW MEDYCZNYCH  DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU  W GLIWICACH

01/10/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/18

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

25/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-165/18

Sukcesywna dostawa pojemników oraz kartonów na odpady medyczne dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach

17/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-156/18

Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

05/09/2018 Dostawy
DO/DZ-381-1-124/18

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

11/10/2018 Roboty
DO/DZ-381-1-163/18

Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

01/10/2018 Roboty
Procedury o wartości szacunkowej powyżej 221 tys. €
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-4-1/18

Dystrybucja  energii elektrycznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

13/09/2018 Usługi
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-6/18

Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych

16/10/2018 Usługi