Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-100/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
21/06/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy opatrunków, rękawic medycznych, osłon oraz pokrowców dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278  91 98

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 19.06.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.06.2019 r. pod numerem: 2019/S 118-289146
_____________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ,zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu  02.07.2019 r. 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 02.07.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ,zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.07.2019 r. pod numerem: 2019/S 128-313082
_____________________________________________________________________________________________