Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-33/21

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/08/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1–28/21

Sukcesywne dostawy zestawów do przygotowania roztworu DOTATATE galu 68 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

30/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/21

Sukcesywne dostawy  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  do identyfikacji i lekowrażliwości  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

21/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/21

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/21

Sukcesywne dostawy  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  do posiewów krwi i do barwienia preparatów metodą Grama oraz dostawy odczynników, materiałów zużywalnych , podłoży mikrobiologicznych, testów do szybkiej identyfikacji,  testów kasetkowych  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-23/21

Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatury dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/21

Dostawy sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/21

Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych oraz jaj dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/21

Sukcesywne dostawy odczynników, szybkich zestawów histochemicznych, materiałów zużywalnych, akcesoriów laboratoryjnych, podłoży mikrobiologicznych oraz dzierżawa wyposażenia i testów do diagnostyki manualnej dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

18/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/21

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/21

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK  SPECYFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH.

 

03/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/09/2020 Dostawy
DO/DZ – 381–1 – 24/ 21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospektywne, wieloośrodkowe badanie randomizowane (Thyropred2 – LIMIT)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/07/2021 Usługi
DO/DZ-381-1-22/21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. "Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)" dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/06/2021 Usługi
DO/DZ–381–1– 6 /21

Świadczenie usług serwisowych i testów specjalistycznych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/05/2021 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-53/21

Sukcesywna dostawa niegazowanej wody źródlanej dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach,

27/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-54/21

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/07/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–51/21

Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-52/21

Dostawa sprzętu pomiarowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-47/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

01/07/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 50/21

Świadczenie usług serwisowych mammografu cyfrowego Selenia Dimension prod. Hologic dla Narodowego Instytutu Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

26/07/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-55/21

Świadczenie usług wykonywania przeglądów i walidacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2021 Usługi
DO/DZ – TPbn- 381–2 – 10 / 21

wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie  z ustawą  Prawo Budowlane art. 26 ust.1 pkt1 i art. 62 ust.1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych  w trakcie przeprowadzenia przeglądów  w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym  Oddziale w Gliwicach

10/03/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-46/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

13/07/2021 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-2/21

Badania laboratoryjne

02/08/2021 Usługi
KONKURS

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

28/05/2021 Usługi