Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-19/22

Sukcesywne dostawy leku Cemiplimabum dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/22

Sukcesywna dostawa mikrosfer opłaszczonych radioaktywnym izotopem dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

06/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/22

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic, fartuchów, obłożeń i zestawów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/22

Dostawa urządzeń medycznych: aparatu do sekwencjonowania typu NGS oraz termocyklera Real-Time PCR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/22

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/04/2022 Dostawy
DO/DZ–381–1– 9/22

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

26/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/22

Sukcesywne dostawy leków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zestawu do elektroforezy i immunofiksacji białek surowicy i innych płynów ustrojowych dla NIO PIB

15/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-15/22

Sukcesywne dostawy akcesoriów do produkcji i kontroli jakości 68Ga-PSMA-11 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie -  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-7/22

Sukcesywne dostawy leków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/03/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-11/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/03/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-8/22

Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/04/2022 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ–TPbn-381-2-35/22

Sukcesywne dostawy materacy próżniowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

11/05/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–21/22

Sukcesywne dostawy generatora molibdenowo-technetowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/03/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–3/22

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyku 18 F Fludeoksygukozy FDG dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/03/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–2/22

Zakup, instalacja oraz wdrożenie systemu audio-video umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu pomiędzy salami Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego  Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/01/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-22/22

Świadczenie usług serwisowych i napraw bieżących oraz wulkanizacja i wymiana ogumienia pojazdów samochodowych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału
w Gliwicach

21/04/2022 Usługi
DO/DZ–TPbn-381–2–18/22

Adaptacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia aparatu RTG Luminos dRF s/n 2246 firmy Siemens wraz z demontażem, przeniesieniem i uruchomieniem tego aparatu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

06/05/2022 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-4/22

Czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

26/04/2022 Usługi