Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-45/21

Rozbudowa posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii, oprogramowania RayStation dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału
w Gliwicach

15/10/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 47/21

Rozbudowa posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii, oprogramowanie Eclipse/ARIA dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie –Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

15/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-44/21

Sukcesywne dostawy  odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA 1/2 metodą sekwencjonowania  nowej generacji, sukcesywne dostawy  podłoży mikrobiologicznych  oraz probówek typy Falcon  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/21

Sukcesywne dostawy ekspanderów i protez anatomicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/21

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/21

Sukcesywne dostawy leku Tucatinib dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-40/21

Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych oraz siatek chirurgicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/09/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1–27/21

Zakup nowych licencji oprogramowania w celu rozbudowy i modernizacji funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego wykorzystującego Oracle Database Standard Edition w wersji 11g R2 dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

20/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/21

Sukcesywne dostawy leku Obinutuzumab dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/21

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/21

Dostawa i montaż mebli biurowych i medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/21

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/21

Sukcesywne dostawy  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  do posiewów krwi i do barwienia preparatów metodą Grama oraz dostawy odczynników, materiałów zużywalnych , podłoży mikrobiologicznych, testów do szybkiej identyfikacji,  testów kasetkowych  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/21

Dostawy sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/21

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK  SPECYFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH.

 

03/03/2021 Dostawy
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-63/21

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/09/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-62/21

Dostawa ultrawirówki dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/09/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 – 10 / 21

wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie  z ustawą  Prawo Budowlane art. 26 ust.1 pkt1 i art. 62 ust.1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych  w trakcie przeprowadzenia przeglądów  w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym  Oddziale w Gliwicach

10/03/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-64/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla NIO-PIB

28/09/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-56/21

Zadanie 1. Remont sanitariatów Przychodni Przyklinicznej nr 0.012, 0.013, 0.051, 0.052,
zadanie 2. Remont sanitariatów Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej (cz. terapeutyczna)
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/09/2021 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
KONKURS

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

28/05/2021 Usługi