Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ–381–1–25/22

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie–Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

14/06/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-23/22

Dostawa automatycznej stacji pipetującej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/06/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Narodowego instytutu onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/22

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic, fartuchów, obłożeń i zestawów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/05/2022 Dostawy
DO/DZ–381–1– 9/22

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

26/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/22

Sukcesywne dostawy leków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/22

Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/06/2022 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-39/22

Sukcesywne dostawy materacy próżniowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

08/06/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-37/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/06/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-44/22

Świadczenie usługi serwisu i zaawansowanego wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie sieci LAN i WLAN dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/06/2022 Usługi