Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-32/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

03/08/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/22

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie–Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/08/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-35/22

Sukcesywne dostawy kartridży do sekwencjonowania NGS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/08/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/22

Dostawa i montaż klimatyzacji typu split w pomieszczeniach nr 328a, 328b, 328c w budynku głównym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/22

Sukcesywne dostawy wykrojów termoplastycznych do stabilizacji pacjentów i bolusów stosowanych w radioterapii dla Narodowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/22

Dostawa obliczeniowych stacji komputerowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

18/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/22

Dostawa energii elektrycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-24/22

Modernizacja rezonansu magnetycznego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-23/22

Dostawa automatycznej stacji pipetującej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/06/2022 Dostawy
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-42/22

Zakup wózków dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-50/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn-381-2-45/22

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

21/07/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2–48/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/07/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-40/22

Całodobowa obsługa wymiennikowni i węzłów cieplnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/07/2022 Usługi