Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-47/22

Sukcesywne dostawy kartridży do sekwencjonowania  NGS dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-45/22

Zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

20/09/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/22

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/09/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-44/22

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora  HPLC, dostawy odczynników do  badań standardowych histopatologicznych i cytologicznych,  wody LAL oraz materiałów  zużywalnych  do hodowli komórkowej dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/09/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/22

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnych badań klinicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/09/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-31/22

Usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów biologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/09/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-39/22

Świadczenie usługi serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/09/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-38/22

Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/08/2022 Usługi
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn- 381-2-65/22

Zakup i instalacja 5 licencji dożywotnich „Postural Video” do systemu Align RT firmy Vision RT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/09/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-62/22

Dostawa i montaż mebli medycznych i wyposażenia dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/09/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–60/22

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

22/09/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-59/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/09/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-51/22

Zakup instrumentarium do chirurgii, ssaka oraz mikroklipsownic dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/08/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-53/22

Dostawa telefonów komórkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego  Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/08/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2–48/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/07/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-63/22

Całodobowa obsługa wymiennikowni i węzłów cieplnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/09/2022 Usługi