Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-10/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
08/01/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2020 r. pod numerem 501011-N-2020.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2020 r. pod numerem 540009276-N-2020.

Uwaga!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert ustalono na dzień 27.01.2020 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 27.01.2020 r. na godz. 9.30.