Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-106/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
01/07/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki PET oraz Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału  w Gliwicach,
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłąne do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.06.2019r, zaś opublikowane pod numerem 2019/S 124-302252 w dniu 01.07.2019r. 

Identyfikator postępowania:
7ce485f1-62dc-43f3-8a24-77f251002ef7

Informacja o wyborze oferty: