Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-108/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
01/09/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowwego Instytutu Badawczego
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.08.2020r., zaś opublikowane zostało w dniu 01.09.2020r. pod numerem  2020/S 169-408860.

Identyfikator postępowania:
d4f2e30d-a6f9-40ce-8296-2228d3094f3c

Informacja o wyborze oferty: