Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-11/19

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
11/02/2019
Przedmiot zamówienia: 
 Serwisowanie cytometrów przepływowych Becton Dickinson FACS CANTO II s/n V33896202484 oraz FACS Aria III s/n P648282B2003 dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 94

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2019 r pod nr 512769-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2019 r. pod nr  540030361-N-2019