Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-116/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
17/07/2019
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora HPLC do ilościowego oznaczania amin biogennych w płynach ustrojowych  dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie,  Oddział w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2019r., zas opublikowane zostało 17.07.2019r. pod numerem 2019/S 136-334560.

Identyfikator postępowania:
5cb5d7a3-1988-464f-97e6-4bd40133a5d9

Informacja o wyborze oferty: