Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1- 118/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
07/08/2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 02.08.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 07.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 151-372021

​Identyfikator postępowania na miniPortalu: 1c2b8529-4cd6-4eab-ba2c-7d10a1e181a3

​I. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.09.2019 r.

​II. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 05.09.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.09.2019 r. pod numerem 2019/S 174-424125

III. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.09.2019 r.

IV. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane w dniu 11.09.2019 r. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16.09.2019 r. pod numerem 2019/S 178-433596